Emma (27) mener Akersvannet er ødelagt

En liten tass: Emma Bäcker Håkonsen  prøvde isfiske på Akersvannet i år. Alt hun fikk etter syv timers aktivt fiske, var en liten gjedde. Det sier litt om tilstanden i vannet, sier hun. Foto: Privat

En liten tass: Emma Bäcker Håkonsen prøvde isfiske på Akersvannet i år. Alt hun fikk etter syv timers aktivt fiske, var en liten gjedde. Det sier litt om tilstanden i vannet, sier hun. Foto: Privat Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Da jeg kom til Norge for syv år siden, var Akersvannet kanskje Skandinavias beste fiskevann med rovfisk som gjedde, gjørs og stor abbor. Nå er det nesten fisketomt.

DEL

Dette sier svenske Emma Bäcker Håkonsen som er en lidenskapelig fisker og livnærer seg som sportsfiskejournalist i Norge.

I tillegg driver hun en blogg som nærmest har eksplodert med visninger og kommentarer fra frustrerte sportsfiskere, etter at hun i helgen tok opp forholdene i Akersvannet, som ligger i Stokke kommune.

Illegalt rovfiske

Emma tror det er overfiske og illegalt fiske med garn og bunnline som er hovedårsaken til nedgangen i fiskebestanden.

Hun er også fortvilet over den dårlige forvaltningen av det populære vannet.

– Akersvannet er et sårbarbart vann, ettersom det ikke har noe skikkelig vanntilsig i form av innløp og utløp av elver.

 Vannet sliter med algeoppblomstring på grunn av mye næringstilsig fra jordbruksområdene rundt vannet. Når vannet i tillegg ikke har noe oppsyn og kontroll på fiske, er det lett at det går galt, sier hun.

 Emma så i 2013 hvor galt det var i ferd med å gå for vannet. Hun prøvde da å snakke med Stokke Jeger og Fisk og noen grunneiere uten at det ble tatt tak i ting.

– Det ble vanskelig å gjøre noe, ettersom ikke alle grunneiere var like interessert i å bidra, så det ble til at jeg ga opp.

Vil prøve igjen

– Jeg klarer ikke slutte å tenke på at vannet fortsatt har potensial til å bli et av Skandinavias beste rovfiskvann igjen, forteller Emma.

Hun har nå fått tak i en forvaltningsplan for vannet, som hun i første omgang skal gå igjennom. Så skal hun etterlyse en plan for sportsfiske.

Emma øyner også et håp nå som Stokke og Sandefjord Jeger og Fisk skal slå seg sammen.

– Vi må få etablert en gruppe som jobber sammen for Akersvannet og får satt forvaltning, regler og oppsyn på agendaen.

Nå må det bli slutt på rovfiskere som kun tenker på matauk og fanger fisken på ulovlige måter, sier hun.

Emma tror også en løsning er at man stenger vannet for fiske noen år, får regler på antall fiskere, solgte fiskekort, og maksimal mål, der du må slippe ut de store fiskene og heller ta med de små hjem til middag.

– De store fiskene er på toppen av næringskjeden og er viktige for vannet, men ganske uegnet som matfisk, ifølge den ivrige sportsfiskeren.

Nå skal det bli orden i vannet

Grunneier Trond Sørhaug gir Emma Bäcker Håkonsen rett i kritikken. Ting har tatt for lang tid, sier han.

Sørhaug overtok Lågerød Gård i 2014 og har nå blitt valgt inn i Akersvannet fisker- og grunneierlag.

Han forteller at det har kommet i gang et samarbeid mellom grunneierlaget, noen ivrige sportsfiskere og folk som har greie på forvaltning.

Akersvannet: Ligger på kommunegrensen mellom Stokke og Tønsberg. Har vært populært blant sportsfiskere.

Akersvannet: Ligger på kommunegrensen mellom Stokke og Tønsberg. Har vært populært blant sportsfiskere. Foto:

– Det har blitt utarbeidet nye fiskeregler. Vi ser på gjørsen som den viktigste fisken, så der skal alt man får slippes ut igjen. Alle gjedder over 70 centimeter skal også tilbake i vannet.

Garn er totalforbudt og bare håndholdt utstyr blir tillatt. Vi skal også sette opp informasjonsskilt rundt hele vannet med norsk, engelsk, polsk og litauisk tekst.

Det blir vakthold og alt av fiskekort blir å få kjøpt via inatur.no, med en liten økning i prisen, forteller Trond Sørhaug.

Sommeren 2015 ble vannet hardt angrepet av blågrønnalger og vannet så ut som en «signalgrønn suppe».

– Algene la en liten demper på vannkvaliteten, i sommer ble vi reddet av heftig nedbør. Vannet er friskmeldt igjen, men det er altfor næringsrikt. Dette er også noe vi jobber med og tiltak er igangsatt. Vi har laget fangdammer på jordene rundt vannet for å samle opp avrenningen fra jordbruket.

Er det noe mer vi kan gjøre så ta kontakt, sier grunneieren.

Artikkeltags