Denne barnlige gleden er ikke lenger lov

Tilstanden for kyst- og fjordtorsk i Sør-Norge har over tid blitt dårligere. Det er nå bestemt at alt fiske etter torsk blir forbudt fra Telemark til svenskegrensen.