Sandefjords Blad avdekket lørdag 23. april at nei da, ikke engang alle i kommunen vet at vår vakre fjord er til for alle. Da planene kom om de første høyhusene i den viktige overgangen mellom vårt felles bryggeområde og overgangen inn mot Kamfjordkilen, protesterte enkelte av oss vi høylytt.

1.174 skrev under mot høyhus

Vi satte blant annet i gang en underskriftskampanje, og vi fikk 1.174 underskrifter av beboere i Sandefjord om ikke å bygge høyhus i bryggekanten.

Nå gjelder det først og fremst å godkjenne felles bruk av plattinger som er lagt ut foran høyhusene i strandkanten. I stedet for å sette opp skilt med adgang forbudt, bør Sandefjord kommune utnytte hele den spesielle historien om hvordan Kamfjordkilen har vært en del av vår historie helt tilbake til vikingtiden. Da lå vannspeilet betydelig høyere enn i dag, og det var seilbart sund mellom Sandefjordsfjorden og Mefjorden.

Ikke steng publikum ute

En av de få verdensattraksjoner som har sitt utgangspunkt i Sandefjord, nemlig Gokstadskipet, kunne i vikingtiden seile ut i verden fra Sandefjordsfjorden eller Mefjorden. Når det nå bygges en tro kopi av Gokstadskipet i havna i Sandefjord, bør det være selvsagt at kommunen på vegne av oss alle, sørger for at skipet får en verdig plassering i Sandefjord, og da helst ved innseilingen til Kamfjordkilen som i Gokstadskipets tid trolig var en seilbar del av både Sandefjordsfjorden og Mefjorden.

Sandefjordsfjorden bør ikke stenges av for publikum, tvert imot, vi bør heller sørge for å vise den fram og forsterke det vi mener om at fjorden er for alle.