I slutten av august vedtok Direktoratet for arbeidstilsynet at dugnadsselskap var konkurransevridende, og påla Smiths venner-eide Fjordteam å føre timelister og betale minstelønn til de frivillige.

I begynnelsen av oktober stevnet Fjordteam Arbeids- og sosialdepartementet inn for retten. Styreformann i Fjordteam AS, Kjell Kronstad, mente at rammeverket for frivillig innsats var for uklart, og at dagens situasjon ikke var noe de kunne leve med. Derfor ønsket de å prøve saken for retten.

Det gjorde ikke Arbeids- og sosialdepartementet.

– Arbeids- og sosialdepartementet har besluttet å oppheve Direktoratet for arbeidstilsynet sitt vedtak om at Fjordteam AS må betale lønn for renhold og føre timelister for frivillige dugnadsarbeidere. Opphevelsen begrunnes med at departementet har vurdert det slik at det ikke finnes rettslig grunnlag for påleggene, opplyser Fjordteam i en pressemelding.

– Meget tilfreds

– Vi er selvfølgelig meget tilfreds med at departementet er enige i vår forståelse av saken, og nå gir oss fullt medhold. Dette er en avgjørelse som er prinsipielt viktig, både for den virksomhet vi driver og for andre frivillige organisasjoner som baserer sin drift på dugnadsinnsats, uttaler styreleder Kjell Kronstad i Fjordteam AS.

Smiths venner-topp Bernt Aksel Larsen skriver på sin blogg at han gleder seg over utfallet og over at skattebetalerne slipper en dyr rettslig avklaring. Han har også lagt ut en faksimile av brevet fra Arbeids- og sosialdepartementet.

– Det er mulig at det ikke regnes som spesielt kristelig oppførsel, men akkurat nå vil jeg bare følge i Trygve Hegnars fotspor og si «hva var det vi sa», skriver Larsen på bloggen sin.

Utelukker ikke ny vurdering

Ifølge avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i Arbeids- og sosialdepartementet er bakgrunnen for omgjøringen en rent rettslig vurdering av at de frivillige som utfører dugnadsarbeid for Fjordteam AS ikke er å anse som arbeidstakere.

– At det ikke er tale om arbeidstakere medfører at de bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven som det er vist til i saken, ikke kan benyttes, skriver Ytre-Arna i en e-post.

Han opplyser at de i vedtaket gjør Fjordteam AS oppmerksom på at dette ikke utelukker at ulønnet «dugnadsarbeid» etter omstendighetene kan falle innenfor lovene.

– Men da må vurderingen gjøres konkret, og da vil for eksempel momenter som arbeidsplikt og hvor omfattende arbeidet er, kunne stå sentralt, skriver Ytre-Arna.