I Sandefjord kommune ble det ifølge SSB i 2021 sendt inn 9 søknader om å oppføre nye bygninger innenfor 100-meters beltet. Alle disse ble godkjent. For alle kommunene i Vestfold og Telemark ble det mottatt 57 søknader. Av disse ble 48 godkjent.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i hovedsak er kommuner i Agder, Vestland og i Troms og Finnmark som har hatt størst økning.

I fjor ble 89 prosent av søknadene om nye bygninger i 100-metersbeltet langs kysten innvilget. Forholdet mellom andelen innvilgede og avslåtte søknader har vært stabilt de siste fem årene. Dette gjelder også i 2021, hvor det kun var en svak økning i antallet avslag.

De fleste tillatelsene som ble innvilget i fjor, var tillatelser ved dispensasjon fra kommuneplan. Sammenlignet med året før økte antallet med 47 prosent. Også antallet søknader innvilget i samsvar med kommuneplan økte i fjor, opp 63 prosent fra året før.

(©NTB)