Gå til sidens hovedinnhold

Flere i arbeid – i en nedskalert kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er to store feil i Sandefjord; altfor få er i jobb, og kommunen blander seg for mye inn i folks hverdagsliv. Liberalistene har svaret på sin egen feilforklaring.

– Når de snakker om at Sandefjord har noen utfordringer på levekår, sier de det pent og kamuflerer årsaken. Årsaken er mangel på arbeidsplasser, for liten andel av befolkningen i arbeid og for mange uføretrygdede.

Ole T. Hoelseth er Frp-eren som midtveis i forrige periode hoppet over til Liberalistene. I to år har han sittet som uavhengig i kommunestyret – en rolle han har brukt til å kritisere i alle retninger, ofte med så fravikende argumenter, synspunkter og påstander, at representantene i salen har dratt på smilebåndet.

Eller ledd.

Eller ristet på hodet.

LES OGSÅ: Skifter partifarge i protest

Tåler ikke mer

Før han kommer med det Liberalistene i sitt første kommunevalg har som svar på kommunens utfordringer, legger han fram tall.

Fra 2008 og hvert år til og med 2018 er andelen sysselsatte mellom 15 og 74 år i Sandefjord klart under landsgjennomsnittet. I 2018 var 63,3 prosent i denne aldersgruppen sysselsatt i Sandefjord. I landet som helhet var andelen 67 prosent.

Tallene har han fra Nav.

– De som ikke er sysselsatt er enten arbeidsledig, uføre, går på arbeidsavklaringspenger, eller har gitt opp å få arbeid, pluss noen mindre grupper, sier Hoelseth, før han legger fram flere tall.

Denne gang er det en tabell over mottakere av uføretrygd. Av 20.062 uføretrygdede i Vestfold i juni, var 5.139 bosatt i Sandefjord. Antallet økte med 236 personer fra juni i fjor, eller 4,8 prosent. I Vestfold var økningen 4,0 prosent i det samme året, mens økningen Norge var på 4,4 prosent.

Totalt i Norge var 346.825 personer uføretrygdet i Norge i juni 2019.

– Selv om tallene går litt opp og ned, er hovedpoenget at dette ikke ser bra ut. Ingen kan påstå at Sandefjord går bra. Og hvis man i det hele tatt tror på demokratiet og at politikerne påvirker hvordan vi har det, så bør man se at Sandefjord ikke tåler mer av den politikken som har vært ført de siste årene.

LES OGSÅ: Mener kommunen framstår glanset: Fikk ingen støtte i Facebook-kritikk

Skatt er svaret

Forklaringen på manglende sysselsetting og antallet uføretrygdede er, ifølge Hoelseth, et arbeidsmarked som ikke fungerer. Da blir de med «skavanker» (hans ord), ofret. Hvis derimot arbeidsmarkedet fungerer, blir det et sug etter arbeidskraft som kan gi disse arbeid, gjerne ufaglært.

– Jeg undres over at det ikke snakkes mer om dette. De bare rosemaler og snakker om skole. Om vi lagde verdens beste skole nå, er det bare en delløsning, for disse elevene vil ikke være i arbeid før om tyve år.

– Og løsningen er?

– Redusert inntekts- og formueskatt, slik at vi kan trekke til oss investorer. Hvis vi bare setter ned formueskatten symbolsk, vil det være et kjempesignal til investorer om at Sandefjord er stedet å komme med privat kapital. Målet er selvsagt å fjerne skatten helt, men vi må være realister.

Ole Trygsland Hoelseth

Alder: 53

Yrke: Markedssjef

Bosted: Preståsen

Sivil status: Gift, fire barn

Politisk erfaring: 2 år for Frp i Sinsen/Helsfyr bydelsutvalg i Oslo, vara for Frp i Sandefjord bystyre 2011-2015, fast representant i bystyret for Frp fra 2015, uavhengig fra oktober 2016.

– Det er kommuner som har redusert skatt, har lavere arbeidsgiveravgift og gjerne gir vekk ei boligtomt også, og likevel har synkende folketall?

– Det er kommuner som er så perifere, at de har andre grunnleggende problemer. Sandefjord har derimot alle forutsetninger for å få det til. Det er merkelig at de som har styrt kommunen så lenge ikke har fått disse tallene ned. De har sovet på vakt og snakker seg bort fra problemene ved å vise til ei paradegate.

Men de vil gjerne ha en flytende bydel fra Kilen til Framnes, med gangvei og svingende broer for å slippe fram småbåter.

Motstrøms på alt

En leser av programmet til Liberalistene i Sandefjord skal ikke komme langt for å forstå at partiet skiller seg vesentlig fra de andre partiene. Hoelseth vil derimot ikke kalle det det mest ytterligående, snarere det mest radikale.

De vil blant annet ha fri regulering av 2.300 mål øst for Sandefjord lufthavn. Det skal kommunen gjøre, og så skal tomtene selges, både til næring og boliger (i parseller). De vil ha bort all subsidiering av privatnæringsdrift, som til Visit Vestfold, kultur (som er næring for noen), og ikke la kommunen investere i selskaper.

– Hvis det er så lukrativt å putte millioner inn i selskaper, hvorfor kommer ikke da private investorer? spurte Hoelseth nylig i kommunestyret angående Greve Biogass.

I stedet for å tillate et enkeltstående bygg med fire etasjer i et eneboligstrøk, bør hele strøket reguleres, slik at de andre også får muligheten, mener Hoelseth, som snakker av egen erfaring.

Partiet vil selge navn på steder, gater og bygg til private for å hente inn penger til nødvendige formål. De vil at kommunen kjøper ut grøntområder for å unngå boligbygging – som Rødsåsen.

De vil ha sosialboliger ut av boligstrøk og lengst mulig vekk fra sentrum for å unngå lett tilgang til rusmidler. På sikt vil de ikke ha kommunale sosialboliger, men betale private for å drive dem, slik at boligene blir bedre ivaretatt.

Og de vil la skolene styre seg selv, med fritt skolevalg i bunnen.

– Skole er en kjempeviktig delsak for oss. Vi er hundre prosent enig med Arbeiderpartiet om at skolen er altfor detaljstyrt. Skolene kan gjerne være leksefrie, for vi mennesker er forskjellige. Jeg har selv fire barn og ser det.

Parti for jobbløse

Sett i et fugleperspektiv, slik Ole T. Hoelseth ser det, er Liberalistene sterkt kritiske til hvordan kommunen styres i dag. Partiet skal være innbyggernes vakthund for mest mulig makt til innbyggerne og minst mulig til politikerne.

LES OGSÅ: Nytt partilag satser mot kommunestyret

– Men hvis velgerne mener at alt som har foregått de siste fire årene er greit, behøver de ikke stemme på oss.

– Hvis det er så ille i Sandefjord, kan du ikke bare flytte?

– Det er et urimelig spørsmål. Jeg er tredje generasjons sandefjording. Det er fantastiske ting med Sandefjord; solrikt og behagelige boligpriser. Du lever et godt liv i Sandefjord hvis du har jobb.

– Så Liberalistene er et godt valg for dem uten jobb?

– Ja, det kan jeg godt ha på meg.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.