Flere konkurser i Sandefjord – færre i fylket

Mens antall konkurser økte i Sandefjord i 2020, gikk antall konkurser ned både i fylket og i landet som helhet.