2023 blir året hvor man skal rigge den nye fylkeskommunen, som skal gi viktige tjenester innenfor videregående skole og samferdsel. Tjenester vi sammen betaler gjennom skatten.

Skattepengene våre må brukes på en best mulig måte.

Fylkesdirektøren er nå I gang med å sette sin lederstab. Jeg skal ikke blande meg opp I hvilke mennesker hun knytter til seg, men jeg har ett ønske - at de nøyer seg med at disse lederne kalles sjefer i stedet for direktører, uten at det nødvendigvis skal være så innmari sjefete.

Grunnen til dette er at det er mye dyrere å ha direktører på direktørlønn.

Mest mulig av pengene som vi bruker, bør gå til elevene og passasjerer, fremfor kostbare ledergrupper.