Ved utgangen av september mottok 5. 178 personer i Sandefjord uføretrygd. Det er en økning på 224 fra september året før. Også fra september 2017 til september 2018 var det en tilsvarende økning.

Økningen til tross; andelen av befolkningen i Sandefjord mellom 18 og 67 år som mottok uføretrygd er så vidt lavere enn gjennomsnittet i Vestfold og Telemark. Totalt mottok 34. 861 personer i fylket uføretrygd i denne aldersgruppen. Det utgjør 13,2 prosent i aldersgruppen og er en økning på 1. 400 personer fra september 2018.

I Norge under ett er 348. 778 personer (10,2 prosent) uføretrygdet.

Økningen i antall uføre i Vestfold og Telemark er størst i aldersgruppen 30–39 år, fulgt av aldersgruppen under 30 år.

– Dette er faretruende fordi det er mennesker som har et langt liv foran seg, sier direktør Terje Tønnessen i Nav Vestfold og Telemark.

Antall unge under 30 år som mottar uføretrygd i Vestfold og Telemark er nå 2. 087 personer.

Blant de 14 kommunene med høyest andel uføre, ligger 10 i Telemark. Høyest andel uføre i Telemark har Hjartdal kommune (16,2 prosent). I Vestfold har Larvik med sine 3. 771 uføretrygdede høyest andel. Vinje i Telemark har færrest uføre.