Flertallet kuppet rådmannen og spedde på med 1,7 million til fellesrom på Nygård

Er 1,7 million kroner en pølse i slaktetida når totalinvesteringen beløper seg til 470 millioner? Ja, mente et flertall i planutvalget, og sikret fellesrom for dem som skal flytte inn i nybygget på Nygård sykehjem.