Flomvernutstyr på plass i Vestfold og Telemark

Fylket har fått 4,5 millioner kroner til styrking av flomberedskapen.