Ber Sandefjord ta imot 40 flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber norske kommuner bosette 5.350 flyktninger neste år. 40 av dem er anbefalt til Sandefjord.

DEL

Flyktningene er fordelt på kommunene etter et sett nye kriterier som skal bidra til god integrering.

– Hovedprinsippet er fortsatt spredt og styrt bosetting, det vil blant annet si at det skal bosettes flyktninger over hele landet. I tillegg skal det legges større vekt på flyktningenes mulighet til å få jobb i regionen og kommunens integreringsresultater. 235 kommuner blir bedt om å bosette flyktninger til neste år, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i en pressemelding.

Direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn, forteller at flyktningene skal bosettes i både små og store kommuner.

– Vi er opptatt av å bosette flyktninger i kommuner hvor mulighetene for en god start er til stede. Dette innebærer blant annet gode muligheter for kvalifisering og arbeid. Flere flyktninger må ut i varig arbeid, sier hun.

Direktoratets anmodning for 2019 viser at 40 flyktninger skal til Sandefjord.

I nabobyene Tønsberg og Larvik ser tallene slik ut for neste år:

  • Tønsberg: 35
  • Larvik: 50

Enslige mindreårige

150 av de 5.350 flyktningene som IMDi ber kommunene ta imot, vil være enslige mindreårige flyktninger.

– Dette er omtrent på samme nivå som i 2018, da anbefalingen var 5.350 flyktninger, hvorav 270 er enslige mindreårige flyktninger, heter det i pressemeldingen.

Bosettingstallene for de siste årene ser slik ut:

  • 2015: 11.342
  • 2016: 15.291
  • 2017: 11.078

Artikkeltags