Flyktninger uteblir - 25 årsverk må bort

Inntil 25 årsverk i Sandefjord kommune blir overtallige fordi den varslede flyktningstrømmen uteblir. Kommunen føler seg trygg på å unngå oppsigelser.

Artikkeltags