(Bortsett fra at hans fortolkning av min replikk kan virke noe "snodig" innimellom)
Kanskje er behovet til Liberalisten Hoelseth, for selv å bruke "hakkeloven", som de minste i kommunestyret?

Demokratene deler derimot Hoelseths og Liberalistenes standpunkt om begrensning av beskatning og avgifter, til det absolutt nødvendigste. Og mener at offentlig pålagte utgifter for såvel private som bedrifter allerede har nådd en granse, derfor går vi i mot innføring av f.eks. eiendomskatt, og flere bomveier. Jeg tror faktisk at Liberalistene og Demokratene kunne funnet gode saker å jobbe sammen om, og kommet med gode forslag på løsninger som ikke så lett dukker opp hos de trauste "gammelpartiene".

Nå regner jeg derimot med at et slikt samarbeid vil avvises av Hoelseth, og da må eventuelt spørsmålet mitt bli, hvem er i så fall ikke samarbeidsvillig? Og gjør seg selv overflødig - uten at byens innbyggere fortviler nevneverdig.

Uansett så var mitt tilsvar på hans "tirade" om Paradegata, stort sett støttende, og gikk i hovedsak på at både muligheter og ressurser finnes!


Det gjelder bare å finne de, og ta de i bruk. Om det å være løsningorientert er pessimistisk eller negativt - må i så fall tilskrives Hoelseths egen fortolkning. Og obs! Boris bor i nr. 11.