Årsmøtet i Vestfold Nei til EU krever at Regjeringa kommer i gang med å få strømmen ut av markedslogikken, og inn under politisk kontroll. Da må det tas et oppgjør med EU-tilpasningen.

En ny undersøkelse viser at 81 % av dem som hadde gjort seg opp en mening, vil at Norge skal ut av EUS energitilsyn Acer. (Webomnibus februar 2022–1011 respondenter).

En annen undersøkelse, foretatt av Sentio A/S, viser at over 90 % av dem som hadde gjort seg opp en mening, mener at Norges tilknytning til Acer (EUs energiunion) er en av hovedårsakene til de ekstremt høye strømprisene vi har sett i Norge, spesielt Sør-Norge.

Nei til EU er enige i at Stortingets ulykkelige, og etter vår oppfatning grunnlovsstridige, vedtak i 2018 plasserte Acer i veien for politisk styring med vannkraften, og knyttet Norge til et europeisk strømmarked, noe som gir de ekstreme strømprisene vi har sett i vinter.

Verken husholdninger, industri, småbedrifter eller landbruket kan leve med det systemet som er etablert, og som gir disse vanvittige utslagene på strømprisene. Strøm må sees på som en samfunnskritisk tjeneste, på linje med vann, og ikke som en vare på linje med bananer og dopapir. Strømmen må tas av børs, og ikke være et spekulasjonsobjekt.

Vestfold Nei til EU krever:

  • Eksport av strøm til utlandet via kabler må reguleres ut fra forsyningsbehov og strømpriser i Norge.
  • Avtalene med EU og UK om strøm via kabler må reforhandles.
  • Norge må ha råderett over egne kraftressurser. Norges deltakelse i EUs energiunion via EUs energimarkedspakke 3 må reverseres. Det betyr å innfri folkeflertallets klare forventning om å forlate Acer.