Folk får koronatesttime, men møter ikke opp: – Det er fortvilende. De tar tid fra andre

På det meste har nesten hver tiende pasient uteblitt fra den avtalte koronatesttida i Sandefjord. Samtidig sliter andre med å nå gjennom på telefon for å bestille tid til en test man kan måtte vente på. I tillegg mangler kommunen testpersonell.