Veronica ble kalt inn på teppet til Martin Kolberg

Veronica synes kafeen er et utmerket sted for meningsutvekslinger. Derfor var hun i sin tid med på å stifte Arbeiderpartiets kafélag. Hun skulle gjerne sett at noen tok opp tråden, og inviterte til politiske diskusjoner i mer uformelle fora.