Dette er virkelig den siste Sovjetstat. Det er ikke tøys engang. Jeg hørte om en som har fått båndlagt halve huset sitt. Hallo? Kommer da Bane NOR og deler huset hans i to, eller hva? Var det da meningen, at han skulle bo i den ene halvdelen, mens toget suste forbi, der den andre halvdelen lå, mon tro, om dette trasévalget til Bane NOR hadde blitt gjennomført?

Pengene mangler

Men, her tidligere i uken kom nyheten om at Regjeringen har bevilget penger til jernbaneutbygging frem til Tønsberg, og frem til Hamar. Ikke videre til Sandefjord. Det samlede beløp var på 15 milliarder kroner, for disse strekningene.

Så, når Bane NORs øverste sjef, direktør Kirsti Slotsvik i Jernbaneverket, satte ned foten, for noen uker siden, og sa at dette blir altfor dyrt, så er jo disse trasévalgene dere, en saga blott. Hun uttalte, at de vil satse mellom de strekningene vi har i dag, og ikke flytte jernbanestasjonene. Og, hun sa også, at det ikke var så nøye med tiden, bare togene gikk to ganger i timen, i hver retning.

Opphev båndleggingen!

Så, Regjeringen har ikke bevilget penger til jernbaneutbygging fra Tønsberg til Larvik, i denne omgang. Utbyggingen stopper i Tønsberg, og vil da være ferdig der i år 2025, og frem til Hamar i år 2026. Dette ble opplyst på nyhetene, tidligere i uken.

Så, nå er det på tide at Bane NOR/Sandefjord kommune opphever denne båndleggingen av disse hus, som ligger i den skrinlagte togtraseen. Eller, skal huseierne gå her og tro, at det fremdeles kommer til å bli noe av denne traseen, og vente og vente, i år etter år? Og, ikke kan de pusse opp husene sine, når det trengs, og de kan heller ikke få solgt dem.

Gladmelding

Folk kan jo bli skikkelig deprimert av å leve slik i det uvisse. Nå må dette ta slutt.

Dere politikere, vær glade for at Sandefjord kommune ikke blir rasert, og gå ut med gladmeldingen til folk, som har fått husene båndlagte, at båndleggingen nå er opphevet. Hvis ikke dette skjer, så ber jeg Sandefjords Blad om å ta dette opp. Det går ikke an å behandle mange av Sandefjords innbyggere på denne måten.

Jeg synes Bane NOR bør komme på banen, og informere folket og politikerne om, at Regjeringen synes deres traséforslag ble for dyrt, og at de derfor beklager dette, og informerer kommunen om, at båndleggingen av de tidligere involverte hus, nå er opphevet. Folk kan ikke plages lenger, på denne måten. Nå må nok være nok.