Forbereder seg på skolestart med smittevern på gult nivå

Med god håndvask, større kohorter og tilstrekkelig avstand mellom elever og ansatte er et nytt semester snart i gang.