Noe av det førstegangsgravide kvinner er mest opptatt av, er mulighet for smertelindring under fødsel. Men hvordan kan man egentlig vite hva man bør velge når man ikke har vært i sitasjonen før?

Egne krefter

Jordmor Cathrine Trulsvik i Jordmorteamet har lang erfaring med å forberede kvinner best mulig på en fødsel, og det absolutt viktigste rådet hun har, er å stole på egne krefter og kroppens evne til å gjøre jobben.

Les også: Lekkasje under graviditeten

Les også: Prøv yoga for gravide

Les også: Kvalmende graviditet

– Det er et faktum at utrygghet, angst og uro kan øke smerteopplevelsen, mens trygghet og ro bidrar til mindre opplevelse av smerter og større opplevelse av mestring. Sørg for å vite nok om fødselsprosessen til at du føler deg trygg på utviklingen. Skriv gjerne fødebrev som inneholder tanker du har rundt din egen fødsel og krev det som trengs for at du føler deg trygg, sier hun til Kvinneguiden.no.

Lindrer smerte

Denne tryggheten er viktigere enn mange tror. Stresshormonproduksjonen senkes, og produksjonen av endorfin og oxytocin, kjærlighets- og velværehormonet som paradoksalt nok er drivkraften i riene, øker.

– All forskning viser at tilstedeværelse av jordmor er viktig smertelindring. Stressnivået blir mindre, og du øker tryggheten og konsentrasjonen, sier Trulsvik.

Ønsker man smertelindring, men ikke medikamentell hjelp, har du mange muligheter.

– Noe så enkelt som å forandre stilling med jevne mellomrom kan være med på å lindre smerte. Bruk av vann kan avlede smerteimpulsene ved at man optimaliserer oxytocinproduksjonen og gir avslapning i ripausene, forteller jordmoren.

Epidural styrker

Av medikamentelle smertelindringsformer er epidural det absolutt vanligste. Epidural ble brukt av totalt 28,5 prosent i 2009, og det antas at bortimot 50 prosent av førstegangsfødende bruker epidural som smertelindring. Epidural er smertelindring i epiduralrommet i ryggen.

– Fordelen ved bruk av epidural er at fødende kan få en «pause» under en langvarig fødsel, Det bidrar til at kvinnen kan gjenopprette energinivået gjennom å hvile og spise, og dermed vil stressnivået synke og fødelsarbeidet kan fortsette, forklarer Trulsvik.

Bruk av lystgass er en annen velkjent metode.

– Mange opplever dette som en god måte å få kontroll over pusten på. Det er gjort undersøkelser som viser at lystgass er mest effektiv når man begynner å puste inn gassen idet rien starter. Effekten svekkes om man venter til rien begynner å gjøre veldig vondt, sier Trulsvik.

Optimal fødsel

Men når alt kommer til alt er det, ifølge jordmoren, balanse i kroppen som er nøkkelen til å komme seg gjennom fødselen.

– For å få en optimal produksjon av oxytocin, og dermed øke sjansene for en optimal fødselsprosess, er det viktig å spise og hvile når du kan. Prøv gjerne stillingsendringer og vann før medikamentell smertelindring. Føler man at nok er nok, er epidural et flott smertelindringsalternativ. Det er ikke et nederlag å velge epidural, understreker Trulsvik.

Les hele denne saken på Kvinneguiden.no