Gå til sidens hovedinnhold

Foreldre for forandring i sandefjordskolen

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå er skolestarten i gang for elevene i Sandefjord, med spenning for små og store!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samtidig som vi røres av barnas første møte med flinke og hjertevarme ansatte i skolen - som tross korona skaper en flott start for våre barn - har vi friskt i minne at Sandefjordskolen like før sommeren fikk mye oppmerksomhet nasjonalt og lokalt.

Det handlet om varsling angående ytringsfrihet, målstyring og kartlegging, toppledelse og avdelingsledermodellen. Foreldrestemmen har i liten grad vært på banen. Men nå er det oss foreldre sin tur til å si ifra!

Etter en sterk oppfordring i Leder i Sandefjords Blad i juni besluttet vi å opprette en lukket Facebookgruppe: «Foreldre for forandring i Sandefjordskolen».

LES HER: Har lærere i Sandefjordskolen ytringsfrihet?

Innen tre dager hadde vi fått 300 nye medlemmer. Gruppa har 550 medlemmer i skrivende stund. For oss ble det fort klart at vi er mange foreldre som ønsker en forandring. Vi håper at det gjennom aktivitet i gruppa vil bli klarere hva foreldre selv ønsker forandring på, hvor skoen trykker, og på hvilke måter vi foreldre kan påvirke til endring.

Vi har foretatt en uformell spørreundersøkelse til medlemmene i gruppa for å finne ut mer om hvorfor foreldrene ønsker en forandring. Her kom det fram at mange er bekymret for om den påståtte fryktkulturen i Sandefjordskolen hindrer lærere i å si fra om viktige ting som angår elevene og deres hverdag.

Videre var det mange som var urolige for om gode lærere søker seg vekk fra Sandefjordskolen og «gjennomtrekk» som en følge av dette. Et annet moment var at man er urolig for om lærerne ikke får undervist og fulgt opp det barna har behov for, med bakgrunn i dagens (topp)ledelse og mål - og resultatstyring.

Barns psykiske helse ser også ut til å være et kjernetema for mange foreldrene. Vi spør oss om kartleggingen og resultatstyringens negative innvirkning på motivasjon og stressnivå.

Det er i så måte store forventninger til at nye læreplaner, med tverrfaglige tema som livsmestring og folkehelse, skal bidra til en positiv dreining i Sandefjord. Som en videre del av dette etterspørres det samtidig et større fokus på de praktiske og estetiske fagene i skolen.

Et mulig forslag videre vil være å foreta en mer detaljert foreldreundersøkelse i Sandefjord. Vi har nemlig også merket oss at mange foreldre kvier seg for å ytre seg i denne saken. Vi undres da om den fryktkulturen som det snakkes om - og som varsles om i media - også har spredd seg til foreldre.

Vi registrerer også at foreldrene ikke ønsker å klage på lærerne, avdelingslederne eller rektorene, da problemene syntes å handle mer om måten Sandefjordskolen styres på.

Av den grunn ser vi tydelig behovet for å skille debattens ulike sider, en gang for alle. Det er systemet vi foreldre ønsker å gå i sømmene, ikke den enkelte lærer eller ansatt! Foreldrenes engasjement i saken vil først og fremst være en sterk støtte til lærerne til barna våre, og deres muligheter til god fagutøvelse, og ikke minst ytringsfrihet.

Det er helt klart for oss at vi er mange som ønsker en forandring i Sandefjordskolen. Vi forstår samtidig at en del foreldre ikke ser det samme behovet, og at det forekommer forskjeller fra skole til skole. Vi påberoper oss av den grunn ikke å sitte på den eneste sannhet, men krever allikevel å bli hørt.

Derfor kan medforeldre, politikere, ansatte og andre forvente at foreldre i større grad melder oss på i debatten i tiden framover. I et lokaldemokrati kan ikke stemmeseddelen være eneste påvirkningsmulighet til endring av kritikkverdige forhold. Barna har ikke tid til å vente på endringer. Nå er det foreldrenes tur til å si ifra, og være konstruktive bidragsytere til debatten for framtidens Sandefjordskole!

ANDRE MENINGER:

Når lederen av Skolelederforbundet kan få seg til å tråkke på varslere på denne måten, i offentlighetens flombelysning, skal det ikke mye fantasi til for å tenke seg til hva som skjer bak de lukkede dørene.

Vi ønsker mer tillit

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.