Høy inngangspris og «stiv leie.» Leilighetene skulle være innflyttingsklare desember 2019. Før oppstart måtte ca. halvparten være solgt. Hva som er status i dag vites ikke, men i tidligere oppslag i avisen (SB 11.4.18) var visstnok 2 leiligheter solgt, langt under det som var nødvendig for oppstart. Pr i dag er det tillatelser for den opprinnelige gamle villaen, samt et nytt bygg ved siden av.

Dette har jeg ikke troen på

Jeg har ikke tro på dette prosjektet, beklager. Hvordan eiere/investorer bruker sin kapital er deres skål. Så langt min personlige synsing.

De folkevalgte bør derimot tenke seg godt om hva gjelder det hittil siste forslaget som var å lese i SB 30.12.19. Ytterligere bebyggelse for 65+-beboere på fjellsiden mot innfartsveien skal visstnok gjøre det lettere å komme i gang med «hovedprosjektet.» Denne plasseringen er meget visuell for store deler av byen. Synligheten i terrenget er svært framtredende.

En av høringsinstansene noen år tilbake hadde også en kommentar nettopp til dette (gjaldt det opprinnelige prosjektet), hva nå med dette forslaget?

Flere skeptikere, takk!

I forbindelse med planutvalgets desembermøte registrerte jeg at det var kun én som uttrykte noe bekymring, Trond Clausen fra Høyre. Vil flere være noe skeptisk i kommende møte?

Tenk litt på lovens skjønnhetsparagraf. Det skisserte forslaget er kanskje pent nok i seg selv, men overhodet ikke i forhold til omgivelsene med den framtredende plasseringen som er foreslått. En permanent ødelagt fjellside.

Jeg antar det er mange som vil følge med på hva som vil skje med en så framtredende eiendom i Sandefjord.