Gå til sidens hovedinnhold

Forslaget om å integrere Mulighetshuset i det planlagte bygget i Sperrekvartalet, betyr reelt at Verdensteateret rives

Leder av Nav Sandefjord, Ole Petter Gravningen, foreslår i saksframlegg datert 11.11.2020 at kommunen etablerer Mulighetshuset. Dette skal være et fysisk sted hvor innbyggere som mottar sosialhjelp, skal få hjelp til å komme ut i varig inntektsgivende arbeide gjennom praktisk og teoretisk veiledning.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nav har estimert kostnader og laget en grovskisse på hva slags lokale som vil egne seg for etablering av et «Mulighetshus.» Lokalet bør være sentrumsnært og tilby god offentlig kommunikasjon for brukere av huset. Lokalet bør ha arealer til produksjon, møbellager, diverse fellesrom, kontorer m.m. og er anslått til mellom 1.000 og 1.400 m².

I dialog med Sperrekvartalet

I denne forbindelse har Nav Sandefjord vært i dialog med utbygger av Sperrekvartalet som vil, om reguleringen av kvartalet går i orden, kunne bygge og leie ut lokaler som er tilpasset det behovet som Mulighetshuset har.

Nav ser for seg at lokalene gjerne kan være i en form for sambruk med frivillig sektor som kan benytte deler av arealene på kveldstid. Av saksframlegget fremgår det at Nav allerede er i tett dialog med Frilynt/Napern som mulig samarbeidspartner for målgruppen barn og ungdom under 18 år. I tillegg til Nav selv, kan andre aktører være New Use og Kirkens Bymisjon.

Dårlig plassering

Ideen om et springbrett for at flere innbyggere som mottar sosialhjelp skal komme ut i inntektsgivende arbeid, er positivt, men plasseringen som foreslås er dårlig.

Forslaget om å integrere Mulighetshuset i det planlagte bygget i Sperrekvartalet, betyr reelt at Verdensteateret rives. Med dette vil kommunens eneste lavterskeltilbud til frivillighetskulturen forsvinne. I tillegg til Verdensteaterets kulturhistoriske plassering i bybildet, vil en rasering av bygget være et skudd for baugen for kommunens frivillige kulturorganisasjoner og andre aktører som har benyttet kulturhuset i en årrekke.

Finnes bedre alternativer

Det eksisterer flere bedre alternative plasseringer for et Mulighetshus, både i bykjernen og i dens nære omkrets allerede som bør utredes før Verdensteateret må vike. Ikke legg opp til en rasering av eksisterende muligheter for å skape en ny.

Forslaget om Mulighetshuset har referanse / saksnr. 20/29023-1 og er meldt opp til politisk behandling i samtlige råd og utvalg den 23. 24. og 25. november 2020. Link til saken under: https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer & journalpostid=2020131305 &

Kommentarer til denne saken