En eldre kvinne holder en grein med syriner ned så en liten pike kan lukte på den. Latteren fra en gruppe mennesker som spiller krokett på en plen, får deg til å snu deg. I bakgrunnen sitter et par på en havebenk, opptatt av hverandre.

Slike opplevelser kan bli virkelige i en nærpark knyttet til Forsmannsenteret.

Miljødirektoratet har fått utført en analyse om viktigheten av parker i byer. Rapporten slår fast at en park kan gi barn gode naturopplevelser. Den sier også «Barn har en evne til umiddelbar, direkte og utforskende sansning som gjør dem i stand til å skape bånd til naturen omkring seg, noe som gjør det særlig viktig at barn har adgang til natur hvis de som voksne skal kunne utvikle et nært forhold til naturen. Dette indikerer at det å sikre barn i byen tilgjengelighet til grønnstruktur er viktig for å sikre en opplevelse av forbindelse med naturen og muligens også for å påvirke aktivitetsnivå (i hvert fall turer i naturen) gjennom et livsløp».

Forsmannparken vil derfor være et positivt bidrag for barn i nærmiljøet.

For Byskolen kan den bli et nært og kjært ekskursjonsmål. Stavanger kommune har tatt klar stilling til parker i byer: «Vi trenger parker og plasser som kan danne gode rammer for fellesskapet i byen, og nærparken har stor betydning for frekvensen for bruken. Bynaturen skal gi menneskene de nære naturopplevelsene og på den måten være grunnlag for utfoldelses- og oppdagelsesbehovet vårt. Det lokale, nære mangfoldet av planter og dyr blir derfor sentralt for byens befolkning, og viktig for manges helsetilstand og opplevelse av livskvalitet.»

En liten dufthave som den i botanisk have på Tøyen i Oslo får fint plass i Forsmannparken.

Denne har hele 90 forskjellige dufter. Dufthagen på Tøyen er en opplevelseshage for alle, men spesielt tilrettelagt for blinde, svaksynte og rullestolsbrukere.

Det er vel dokumentert at sansehaver er verdifulle for demente og det finnes i dag mange slike. Det varierer imidlertid hvordan de er og hvor mye de blir brukt.

Forsmannparken blir for alle, og da blir den også mer brukt av demente.

Et sitat fra den danske Alzheimer-avisen illustrerer dette: «I sansehaven kan vi mødes på lige vilkår og få inspiration til krop og sjæl på eget niveau. Et besøg i en sansehave skal være en helstøbt æstetisk oplevelse, hvor materialer og indretning er nøje tilpasset, så der er ro og stemning til at fordybe sig i dufte, smage, overflader, temperaturer, lyde osv.»

For beboerne på Forsmann 1 og 2 kan en nærpark med naturopplevelser, møter med andre mennesker, aktiviteter og lek, gi en stor økning i livskvaliteten. Den kan også være et fint sted å ta med barnebarn og oldebarn.

La oss bruke denne unike muligheten til å skape noe til beste for Sandefjords innbyggere og som vi også kan være stolte av overfor besøkende.