De tre partitoppene lover at her skal det bygges mellom 60 og 100 eldreboliger. Dette er langt mer enn de 25 – 30 leilighetene som administrasjonen i Sandefjord kommune foreslår i Forsmann 3 (Sandefjords Blad 16. juli 2016). Vi har behov for flere eldreboliger, og sykehustomta er regulert til helse- og omsorgsformål.

Hvorfor bygges det ikke nye eldreboliger på sykehustomta istedenfor på den inneklemte, trange tomta i Landstadsgate 5? Drømmen var jo å skape Norges beste helsepark på sykehustomta, og Sandefjord Helsepark skulle være spydspissen i et banebrytende helsesenter.

Eldreboliger er ikke ment som sykehjem, men bebos først og fremst av friske eldre som trenger et mindre og praktisk hjem på sine eldre dager. Sykehustomta ligger sentralt og bynært, med kort vei til dagligvarehandel og, til og med, apotek rett ved. For beboerne i eldreboligene vil kunder og besøkende til helseparken skape liv og aktivitet rundt dem. Kanskje de eldre også kan få bruke svømmehallen?

Med bygging av Forsmann 3 i Landstadsgate 5 vil beboerne av Forsmann 2 og Forsmann 3 få utsikt til en annen stor blokk. Jeg anbefaler innbyggerne i Sandefjord å ta en tur og se på tomta der administrasjonen i kommunen mener Forsmann 3 skal bygges. Se for deg den store blokka, inneklemt, nesten som en ghetto for eldre mennesker! En ny park ved Forsmannsenteret og et nytt og større bygg for eldreboliger på sykehustomta, vil gi en god løsning. Både for de som bor i Forsmann 1 og 2 og for de som flytter inn i de nye boligene på sykehustomta.