Tegningen viser at Forsmann 3 får store konsekvenser for nærområdet. Det verneverdige Landstads gate 5, som er bygget tidlig på 1800-tallet, skal rives.

Som eier og beboer av Landstads gate 7 opplevde jeg byggingen av Forsmann 1 og 2. Forsmannsområdet er delvis en tidligere myr. For Forsmann 1 måtte det derfor slås ned kraftige pæler under bygget. Dette førte til skader på brannmur, kjellervegger og kjellernedgang på mitt hus.

Også Forsmann 2 førte til skader. Før byggingen startet gjorde jeg kommunen oppmerksom på kloakkforholdene. Likevel klarte de å skade kloakken min. Her skal sies at kommunen da oppførte seg ordentlig og rettet opp skaden. Men det var ikke hyggelig å ha en halvmeter med kloakk i min kjeller.

Huset mitt har sunket. Dette skyldes nok ikke bare Forsmann 1 og 2, men også de naturlige delene av grunnforholdene. Forsmann 1 og 2 har imidlertid medført endringer i grunnforholdene. Grunnen under disse er gravd ut og erstattet med bygningsmasse. Dette endrer trykkforhold og vannstrømming (ved regn). Forsmann 3 vil kunne føre til ytterligere skader, ikke bar på mitt hus, men mange flere, spesielt i Sverres gate. At det kan bli skader, er hevet over enhver tvil. Spørsmålet er hvor mange og hvor store?

Dessverre har kommunen opplyst at de ikke har utført noen konsekvensvurdering og ikke har til hensikt å gjøre dette. Men erfaringene med Forsmann 1 og 2 viser at det er fare for materielle skader på mange hus i området. Sandefjord kommune bør i det minste vurdere hvilke konsekvenser deres planer har og la de folkevalgte få vite hva de eventuelt påfører borgerne via sine vedtak.