Arve Høiberg med hummer og kanari

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Arve Høibergs innlegg i onsdagens avis inneholdt så mye hummer og kanari at det måtte dobbeltstudier til for å skjønne hva han egentlig mener. Men så mye kan vi lesere notere oss:

DEL

Meninger1. Arve Høiberg (Ap) er imot at Donald Trump blir president i USA. Der er vi skjønt enige, og det er, til orientering, Høyre-folk også – utenriksminister Børge Brende inklusive. Hillary Clinton er å foretrekke, derom hersker ingen tvil. Trump er ukvalifisert og uskikket på alle måter til å lede verdens sterkeste militærmakt og viktigste NATO-medlem. Det brede politiske Norge står samlet her.

2. Arve Høiberg ser ut til å mene at Solberg-regjeringen bør oppfylle samtlige av forsvarssjefens ønsker om styrking av forsvaret vårt. Etter Høibergs eget regnestykke vil det si 240 milliarder kroner de neste tyve årene (Forsvarssjefens krav pluss nulling av innsparingsbehov i samme periode). Det er en gigantisk regning han her legger inn i kommende statsbudsjetter. Da spør jeg og mange andre: Hvor tar Arve Høiberg pengene fra? Oljefondet? Velferds-Norge? Skolebevilgningene? Helsebudsjettene? Samferdselsbudsjettet? Han kan ikke bare henvise til «skattelette for de rike», for arbeiderpartifolk bruker de 18 milliarder kronene som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser til mange andre gode formål – samtidig – beløpet er for lengst oppbrukt. Og han bør iallfall sjekke skatteforliket hans eget parti har undertegnet.

3. Arve Høiberg synes å mene at særlig det «territorielle forsvaret» må styrkes vesentlig for at vi skal være sikre på at NATO (amerikansk) hjelp kan påregnes i en krise- eller krigssituasjon. Det tolker jeg som at han mener hæren er blitt stemoderlig behandlet i den fremlagte forsvarsplanen. Men han vet like godt som alle andre at hæren – landforsvaret – skal igjennom en egen analyse før regjeringen konkluderer her.

4. Det som skinner igjennom Høibergs kronikk, er at han fremstår som forsvarsvenn, og det er bra. Han har oppdaget at forsvaret er svekket gjennom alle Ap-regjeringene på 90-tallet, og i den rødgrønne perioden mellom 2005 og 2013.

Som redaktør av bladet Norges Forsvar på 1990-tallet, som tilsvarte perioden for Sovjet-Unionens sammenbrudd og den kaotiske Jeltsin-æraen, kunne jeg observere at forsvaret vårt ble bygget ned i rekordtempo. Det var ikke minst under forsvarsministrene Johan Jørgen Holst (Ap), Jørgen Kosmo (Ap) og sist Bjørn Godal (Ap). For rettferdighetens skyld: det var også borgerlige mindretallsregjeringer i denne perioden. De trodde alle at den evige verdensfreden var i sikte – uten å ha lest russisk historie og sett de lange linjene. Man kunne til en viss grad «forstå» at det norske forsvaret ble tilført færre ressurser i denne internasjonale tøværsperioden under Jeltsin. Men ikke etter at Putin festet grepet om makten, og den russiske opprustningen startet for alvor.

Og det skjedde nøyaktig under Stoltenberg-regjeringen 2005–2013. Dagens svekkede forsvar er en vond arv fra nettopp denne tiden. Den ulovlige annekteringen av Krim og Russlands skyggekrig i Ukraina har fått øynene åpnet hos de fleste partiene i Norge, og nå trengs en skikkelig nasjonal dugnad og et bredt forsvarsforlik.

Arve Høiberg konkluderer: «I verdens rikeste land må vi kunne bruke flere ressurser på eget forsvar». Det synet deler jeg. Men jeg forventer samtidig noe mer fra en fremtredende arbeiderpartipolitiker i fylket vårt. Jeg forventer en mer konkret og tydelig tale og fremtreden, ikke den vanlige vinglingen, ensidige kritikken og utydeligheten vi har vært vitne til siden 2013: Hvor mye vil Høiberg styrke forsvaret med? På hvilke områder, i hvilket tidsperspektiv? Vil han «veksle inn» et antall jagerbombefly fra de foreslåtte 52 for å finansiere andre deler av forsvaret? Hvordan vil han finansiere det gapet han ganske riktig påpeker? Når mener han NATOs toprosentmål skal innfris?

Jeg synes på en måte det er kritikkverdig at Arve Høiberg setter spørsmålstegn ved og problematiserer NATOs solidaritetsprinsipp «en for alle, alle for en». Det øker frykten og usikkerheten blant nordmenn. Vi må ha tro på den nordatlantiske forsvarspakten, som har bevart freden i Europa og Nord-Amerika siden 1949, fortsatt gjelder og er forpliktende for alle medlemmer. Og så samarbeider jeg og andre gjerne med Høiberg om å styrke vårt nasjonale forsvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags