Over en periode på over 30 har jeg stadig undret meg over manglende utbygging av fortau på Vesterøya, fra Buer skole og utover mot Vøra camping. Korreksjon: Det er fortau 200–300 meter forbi Nalum gård, men så er det bråstopp hva fortau gjelder ved innkjøringen til Sjøbakken camping. Derifra går det på lykke og fromme.

Riktignok utvidet kommunen veistrekningen for noen år siden, men det resulterte bare i at folk økte farten. I hvert fall hyttefolket, som det kryr av sommertid. Veien ble bredere, og det ble investert i midtlinje og flunkende nye kritthvite stiplete kantlinjer. Helt på høyden med Kampala, hovedstaden i Uganda, hvor du også finner kantlinjer på en god dag.

Gratulerer med nye linjer, men hvor ble de av disse fortauene? Ryktene var mange, og på folkemunne ble det snakket om at nå skulle det bygges fortau nærmest helt til Folehavna. Det vil jeg si var å overdrive, men at kommunen kunne gløtta på fortausbudsjettet, er vel ikke for mye å be om med tanke på hvor mye som drypper inn jevnlig hvert år gjennom sommergjestene.

En annen strekning som dog er enda viktigere med fortau er Veløyveien opp mot Buer skole. Skolebarn ferdes der hele året helt uten beskyttelse, og barn er barn som raskt kan foreta seg en uventet manøver. Vi får bare håpe på at det stort sett er sandefjordinger som frekventerer denne strekningen, hvis hovedmål er å ligge ca. 20 km under fartsgrensen, og da kan det fort ende godt i påventeav hva kommunen bestemmer seg for å gjøre.