Gå til sidens hovedinnhold

Egentlig kjemper vi en kamp mot fortetting som er avgjort før vi i det hele tatt får tenkt oss om

Artikkelen er over 3 år gammel

Det er interessant, etter min artikkel i Sandefjords Blad 20. september har jeg fått telefoner og fremmede folk som ringer på døra for å gi meg sin støtte. Det er tydeligvis mange flere enn meg som føler seg totalt overkjørt av Sandefjord kommune, utbyggere og våre politiske organer i fortettingssaker. Hvorfor skjer dette i en liten kommune som Sandefjord?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Profesjonelle utbyggere setter seg ned for å snakke med kommunen, som de kjenner godt, ettersom de har gjort dette mange ganger. Utbygger kjenner også alt av regelverk veldig godt, de jobber jo tross alt full tid med å få sine prosjekter igjennom systemet. Det må derfor være lov å spørre seg om det kan bli for tette bånd mellom utbyggere og kommune? Vi som naboer får sakene dumpende ned i fanget uten kunnskap om relevante regelverk eller kjennskap til prosessene. I tillegg så har vi jo oftest både en jobb og familie å ta hensyn til, og dermed altfor liten tid til å sette oss ordentlig inn i disse tingene.

Egentlig kjemper vi en kamp som er avgjort før vi i det hele tatt får tenkt oss om. Du kan være ganske sikker på at det endelige prosjektet ligger veldig tett opp til byggemeldingen du mottar i postkassen første gang. Dette vil jo i praksis si at alle eventuelle kommentarer og innvendinger kun er spill for galleriet.

I regelverket står det at det skal legges vekt på fortetting innenfor tre kilometer av sentrum, og det etterleves definitivt. Men hvorfor følges ikke regelen om at områdets bygge til, utforming, høyde, byggelinje osv. tas hensyn til? Hvorfor får utbyggere stadig dispensasjon fra regler som vi som privatpersoner må følge til punkt og prikke? Regelverk og prosesser oppleves så til de grader å favorisere utbyggere. Sandefjord kommune skal se på det helhetlige bildet i utbyggings- og fortettingsprosjekter. Det virker for meg som om de helt har glemt denne plikten! Vi berørte kjemper hver for oss. Det ville kanskje vært en god idé om Sandefjords befolkning hadde et organ som kunne bistå i disse fortettingsprosjektene? Sandefjord kommune og politikerne burde ta inn over seg at de jobber for hele befolkningen i Sandefjord, ikke bare utbyggerne.

Bør ikke politikerne og kommuneadministrasjonen jobbe for at Sandefjords befolkning skal ha trivelige nabolag som vi ønsker å bo i og ikke vi vil flytte fra? Det første man tenker når disse overdimensjonerte utbyggingene kommer, er å selge huset og flytte til et stille rolig område igjen, dog uten noen garanti for at dette ikke vil skje igjen. La meg understreke at jeg ikke er imot fortetting, men at det må gjøres med mye større grad av hensyn til eksisterende bebyggelse og uten å ødelegge bokvaliteten for dem som får disse prosjektene i nabolaget. I et land med en befolkningstetthet på 14 mennesker pr. kvadratkilometer bør det være mulig.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.