Gå til sidens hovedinnhold

Fortidsminneforeningen feirer i år sitt 175 års jubileum

Artikkelen er over 2 år gammel

Fortidsminneforeningen feirer sitt 175.års jubileum i 2019.

Bakgrunnen for dette, var at en rekke av våre kunstnere så at Norge hadde spesielle bygninger, som stavkirker og loft, og at disse burde vernes. Det var et samarbeid mellom maleren I.C.Dahl og hans elev  Joachim Frich som så førte til at «Foreningen til Opbevarelse af vore Kunst- og Fortidslevninger» ble stiftet i 1844, og er dermed den eldste kulturvernforening i verden.

Utgraving av Gokstadskipet.

Foreningen agiterte sterkt for at Den norske Stat måtte opprette en stilling for «Nogen, hvis Embedsplikt der er at vaage over Mindesmerkene og dere Bevaring». En slik stilling ble ikke opprettet, men foreningens mangeårige leder, Nicolai Nicolaisen sto likevel for arbeidet med å grave frem Sandefjords stolthet; Gokstadskipet i 1880.

Eier av mange verdifulle bygg.

Siden har foreningen stått i front for å redde en lang rekke verneverdige bygninger, og er også blitt eier av 41 slike. De omfatter i alt 8 stavkirker, men ikke Høijord i Sandefjord. De siste som foreningen har ervervet er bl.a. Garnisonsykehuset i Stavern, og skogfinneplassen Abborhøgda på Finnskogen.

Foreningen har opp gjennom tidene stått i kamp for å etablere Riksantikvaren i 1912, og Kulturminnefondet i 2002, og er også en viktig stemme og korrektiv til det offisielle kulturminnevernet.

Vaktbikkje og samarbeidspartner.

Mye av foreningens arbeide har i de siste årene vært rettet mot de politiske rammer som er gitt våre kulturhistoriske verdier. Brannen i Notre Dame viser hvor lett vi kan risikere å miste verdifulle bygg. Vi tørr ikke tenke på hva som kan skje viss noe slikt skjedde med en verdifull trebygning i Sandefjord og hvor viktig det er at disse sikres godt.

Fortidsminneforeningen har rollen både som vaktbikkje og samarbeidspartner, og vi markerer vårt jubileum på torget lørdag 4.mai. Vi slår et slag for viktigheten av gode håndverkere, og der kan du kan treffe den lokale smeden, snekkeren, tømreren og blikkenslageren, og selv se hva flinke folk får til.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.