Størst nedgang var det i Larvik med 18 prosent, mens Sandefjord hadde en liten økning på fire prosent. Re går ut med mest økning på hele 21 prosent. Det melder NAV i en pressemelding.

– Det er gledelig å se at den positive trenden fortsetter i Vestfold. Det er færre på tiltak sammenliknet med i fjor, noe som betyr at ledigheten i realiteten har gått ned. Det er fortsatt en utfordring for unge arbeidsledige å komme inn i arbeidslivet. For gruppen mellom 20 og 29 år har ledigheten økt noe, men den går ned for de under 19 år. NAV vil fortsette sitt målrettede arbeid med å få disse ut i arbeid eller utdannelse, sier avdelingsdirektør i NAV Vestfold og Telemark Tone Størseth.

Totalt i Sandefjord kommune er 886 personer helt arbeidsledige.

NØKKELTALL VESTFOLD

Ledighet ved utgangen av april 2019

  • Ledighet: 2,7 prosent
  • Antall arbeidsledige: 3 358
  • Andel langtidsledige: 33 prosent
  • Utlyste stillinger siste måned: 1597
  • Ledighet landet: 2,1 prosent