Tidligere år økte bøtesatsen på å bruke mobiltelefonen bak rattet til drøyt 7.500 kroner. Det ser ikke ut til å skremme mange fra å droppe mobilbruken.

For ferske tall fra Sør-Øst politidistrikt viser at antallet som blir tatt på fersken for å bruke mobiltelefonen, øker sammenliknet med i fjor.

I en pressemelding fra Ung i trafikken opplyses det om at 1.186 personer hittil i år har blitt fersket. Det er en økning på nøyaktig hundre fra samme periode i fjor.

Kraftig økning

– Det er urovekkende at så mange fortsatt ikke klarer å legge vekk mobilen, sier Liv Marie Bendheim fra Ung i trafikken i pressemeldingen.

Straffen for å bruke mobiltelefonen bak rattet har økt kraftig i løpet av et par år. I fjor økte den først fra 1.700 kroner og to prikker, til 5.000 kroner og tre prikker.

I år har beløpet altså økt med ytterligere 2.500 kroner. Men i vårt politidistrikt faller likevel altså ikke tallet for antallet som blir tatt på fersk gjerning.

I august kom det fram, via en spørreundersøkelse, at sju av ti nordmenn ikke aner hva straffen for mobilbruk bak rattet er.

– Det er ikke et overraskende tall, men vi vil selvfølgelig ta det til etterretning. Politiet har vært flinke til å informere om både straff og ulike farer knyttet til trafikken. At sju av ti nordmenn ikke vet hva straffen for mobilbruk i bil er, er vel et tegn på at vi bare må fortsette å informere, sa sandefjordingen Magnar Pedersen, som er politiinspektør i Vestfold, da tallene ble kjent.

– Ulykker kunne vært unngått

Organisasjonen Ung i trafikken frykter også at mørketallene er store, og at det er mange som bruker telefonen - uten å bli tatt på fersken.

Og en ting er at det svir på lommeboka å bruke telefonen mens du kjører. En annen ting som er langt mer alvorlig, er at det kan bidra til trafikkfarlige situasjoner. I pressemeldingen ber organisasjonen derfor om at alle om å tenke over at uoppmerksomhet bak rattet, i verste fall kan få fatale konsekvenser.

– Vi vet at nesten hver tredje ulykke skyldes uoppmerksomhet, og da er dessverre ofte skjermene involvert. Mange av disse ulykkene kunne potensielt vært unngått om man la vekk mobilen, mener Liv Marie Bendheim.