– Forurensningen til badevannet må stanses

– Myndighetene må stoppe forurensningen snarest, slik at sikten i badevannet kommer tilbake. Avrenningen har pågått i nesten tre år. Nå har det vært tørt lenge. Bekkene er klare, mens vannet er grumsete.