Fotgjengerovergangen er fjernet her: – Livsfarlige situasjoner oppstår

Folk går over veien av gammel vane, men det er gjort endringer på fotgjengerovergangene i Kilgata.