Sjøfront-kamp på Framnes ender hos fylkesmannen

Slåss for allmennhetens tilgang: Beboerne i  Eierseksjonssameiet Framnæs By- og Langhus anker til Fylkesmannen, f.v. Sidsel Elvestad, Thor Magnar Olsen, Alf Marius Arnesen og Arne Stig Tjade. Foto: Jan Roaldset

Slåss for allmennhetens tilgang: Beboerne i Eierseksjonssameiet Framnæs By- og Langhus anker til Fylkesmannen, f.v. Sidsel Elvestad, Thor Magnar Olsen, Alf Marius Arnesen og Arne Stig Tjade. Foto: Jan Roaldset

Artikkelen er over 4 år gammel

De er skuffet over A/S Thor Dahl og et enstemmig planutvalg, men gir ros til rådmannen. Tema: Allmennhetens rett til strandsonen. Åsted: Framnes.

DEL

Nå blir diskusjonen om sjøfronten ved Framnæs Bolig mat for Fylkesmannen i Vestfold.

Behandlingen av Thor Dahls søknad om rammetillatelse for kontorbygg og forsamlingslokale (den såkalte yachtklubben) nedenfor blokkene i Verkstedveien 16. desember begynte bra, sett med beboernes øyne: Rådmannen hadde i sin innstilling satt som vilkår for å fravike kravet om ny reguleringsplan - som han mener er nødvendig - at sjøfronten til enhver tid skal være tilgjengelig for allmennhetens ferdsel.

Unntaket skulle kun være de få gangene fartøy legger til, regulert av internasjonale sikkerhetsregler.

Ville stramme inn

Tor Steinar Mathiassen (H) ville stramme inn formuleringen, i favør av næringsvirksomheten.

– De som eier dette arealet, har ønske om å drive butikk. Da må de ha mulighet til å sette begrensninger, tilføyde partikollega Trond Clausen.

Et enstemmig planutvalg strøk rådmannens tekst og erstattet dem med utvalgslederens: « ... sjøfronten skal være tilgjengelig for allmennheten så lenge den ikke kommer i konflikt med næringsvirksomheten på området ...».

LES OGSÅ: Hva med en 80 meter lang «yacht club» langs sjøkanten på Framnes?

– Det er skremmende at Thor Dahl slipper å lage ny reguleringsplan. På den måten får de makt over politikerne og unngår en omfattende avveining av grunneiernes interesser opp mot allmennhetens. Det er bakstreversk, sier Arne Stig Tjade.

Han er tidligere plansjef i Lørenskog kommune, og viser til Tjuvholmen i Oslo, der alt av uteområder rundt både næringsarealer og boligblokker er tilgjengelig for innbyggerne.

Ønsker ingen begrensninger

Styreleder Thor Magnar Olsen, Arne Stig Tjade, styremedlem Alf Marius Arnesen og varamedlem Sidsel Elvestad mener bestemt at kaiområdet og piren bør være åpne for allmennheten, uten begrensninger.

De beklager at den sammenhengende adgangen til sjøfronten på Framnes blir brutt, og er skuffet over politikerne.

LES OGSÅ Framnesferja tilbake etter 60 år? 

Styret mener også at det som nå skjer, er i strid med prospekt og kjøpekontrakter. Derfor vurderer flere av beboerne om de skal gå til privatrettslig skritt mot Thor Dahl dersom de ikke får medhold hos fylkesmannen.

- Vi som bestemmer over privat næringsområde

A/S Thor Dahl avviser kategorisk at beboerne og allmennheten kan bestemme over sjøfronten akkurat her.

I et notat til sameiet fastslår styreleder og daglig leder Einar A. Sissener at arealet der kontorbygget og yachtklubben skal oppføres, er privat næringseiendom, og verken friområde eller utmark.

Slik jeg oppfatter det enstemmige vedtaket i planutvalget 16. desember, ønsker politikerne å være føre var.

Einar A. Sissener Styreleder og daglig leder i A/S Thor Dahl

«Allmennheten har ikke tilgang til næringsområdet, selv ikke når det ligger ved sjøen. Friluftsloven gjelder med andre ord ikke for næringsområder», skriver Sissener i et brev til beboerne.

Han minner om at sameiet består av 59 enheter, og at A/S Thor Dahl på nåværende tidspunkt er eier av 31 av dem.

LES OGSÅ: Beboere raser mot Rambøll-anbefaling i Rødsåsen 

– Vi har opplyst om alle faktiske forhold i prospekt og kjøpekontrakter, og har holdt løftene overfor beboerne. Lover og regler i den kommunale prosessen er fulgt til punkt og prikke, hevder Sissener.

Han er oppgitt over at sameiet protesterer mot planutvalgets klargjøring av hvem som må ha siste ord om det skulle oppstå en konflikt om adgangen til området, nemlig næringsdelen.

– Føre var-vedtak

– Slik jeg oppfatter det enstemmige vedtaket i planutvalget 16. desember, ønsker politikerne å være føre var, sier Sissener.

Tor Steinar Mathiassen: Planutvalgslederen formulerte et mer næringsvennlig forslag i møtet, og fikk alle partiene med seg. Arkivfoto: Frode Moe

Tor Steinar Mathiassen: Planutvalgslederen formulerte et mer næringsvennlig forslag i møtet, og fikk alle partiene med seg. Arkivfoto: Frode Moe

Tor Steinar Mathiassen bekrefter at politikerne har tenkt slik:

– Dette er jo privat næringseiendom, og da mente utvalget at eier og de som driver næring må ha fortrinnsrett, sier han.

I notatet til styret i boligsameiet peker Thor Dahl på at reguleringsplanen fra 1983, den gang det kun var næring der, fortsatt gjelder, med unntak av delområder som senere er omregulert. De hevder det finnes en vedtatt reguleringsplan fra 2006 for «Framnæs Midtre» , som gjelder det aktuelle Felt B8.

Vil ha mest mulig åpent

Einar Sissener understreker at Thor Dahl ønsker å ha mest mulig av det gamle og avstengte industriområdet åpent for allmennheten, men at de er nødt til å ha visse grenser for folks tilgang.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken