Vil bruke studenter til å utrede «vannbuss» til og fra Framnes

Hvem kan tenke seg å bruke en eventuell Framnes-ferje? Og hvilke farer vil en mulig førerløs ferje kunne møte under overfarten? Det kan studenter få i oppdrag å finne ut.