Grunnen er at det er observert algeoppblomstring flere steder.

– Det er trolig snakk om blågrønnalger, skriver Sandefjord kommune.

De fraråder også at hunder drikker vannet.

Én meter

Oppblomstring av blågrønnalger kan ses ved at vannet er farget, eller som farget hinne, flak, klumper eller skum på vannet. Fargen kan være blågrønn, grønn, gulgrønn eller rødbrun.

– For trygt å kunne bade skal du kunne se bunnen på én meters dyp, skriver kommunen.

De skriver også at det er viktig å merke seg at slike oppblomstringer kan dukke opp og forsvinne igjen svært raskt.

– Det er ikke et generelt råd mot å bade i Goksjø, men før bading eller lek bør man se etter tegn til oppblomstring, presiserer kommunen.

Gift

Blågrønnalger er cyanobakterier.

– Noen cyanobakterier kan produsere giftstoffer som kan føre til forgiftninger ved svelging av vann, eller ved svelging og inhalering av vannsprut. Kontakt med giftstoffene kan også gi hudirritasjoner og blemmer, skriver kommunen.

Det er tatt vannprøver i Goksjø for å undersøke om observert oppblomstring er cyanobakterier som potensielt kan produsere giftstoffer.

Oppblomstring skjer vanligvis i næringsrike innsjøer i perioden juni til oktober. I Sandefjord har særlig Goksjø og Akersvannet vært utsatt for oppblomstring av cyanobakterier de siste årene.

– Alle bør være oppmerksomme på eventuell oppblomstring før bading i næringsrik innsjø, avslutter kommunen.