Kommunen skriver på sine hjemmesider at det trolig er snakk om blågrønnalger (cyanobakterier).

– Kommuneoverlegen fraråder bading og andre aktiviteter som medfører eksponering for vannsprut eller kontakt med vannet der det er synlig oppblomstring av alger. Hunder bør heller ikke bade eller drikke vannet, står det på kommunens hjemmesider.

Cyanobakterier finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet, skriver FHI.

Oppblomstring kan ses ved at vannet er farget, eller som farget hinne, flak, klumper eller skum på vannet. Fargen kan være blågrønn, grønn, gulgrønn eller rødbrun.

– Noen cyanobakterier kan produsere giftstoffer som kan føre til forgiftninger ved svelging av vann, eller ved svelging og inhalering av vannsprut. Kontakt med giftstoffene kan også gi hudirritasjoner og blemmer, skriver Sandefjord kommune.

Kan føre til død

FHI oppgir at symptomer på at man kan ha blitt eksponert kan være hudirritasjoner, blemmer, sår hals, oppkast, diaré, sterke magesmerter, feber, astma, svimmelhet og muskelkramper.

De skriver også at inhalasjon kan medføre lungebetennelseliknende symptomer. Hepatotoksinene kan være letale. Dødelige forgiftninger hos mennesker er beskrevet. I Norge er flere tilfeller av husdyrdød beskrevet etter inntak av vann med Microcystis oppblomstringer. Nevrotoksiner kan føre til lammelse og død.

Vanlig periode

Oppblomstring skjer vanligvis i næringsrike innsjøer i perioden juni til oktober.

– I Sandefjord har særlig Goksjø og Akersvannet vært utsatt for oppblomstring av cyanobakterier de siste årene, skriver kommunen og legger til:

– Alle bør være oppmerksomme på eventuell oppblomstring før bading i innsjø.


Her finner du badetemperaturen, dersom du er på jakt etter et annet badested: Badetemperaturene i Sandefjord