Fraværsgrensa gir til delte resultater

IKKE FORNØYD: Erza Pallaska (17) er en av dem som ikke fikk vurdering i et fag på skolen på grunn av den nye fraværsgrensa.

IKKE FORNØYD: Erza Pallaska (17) er en av dem som ikke fikk vurdering i et fag på skolen på grunn av den nye fraværsgrensa. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at Torbjørn Røe Isaksens (H) fraværsregime bærer frukt. Elevene er likevel ikke overbeviste.

DEL

Til tross for at så godt som alle Norges elever er misfornøyde med Torbjørn Røe Isaksens fraværsregler, viser de nye tallene fra Utdanningsdirektoratet at systemet fungerer.

– En suksess, mener rektor ved Sandefjord videregående skole, Harald Møller.

Bedre læringsmiljø

Tallene fra SVGS for skoleåret 2016/17 viser en nedgang på 2 dager og 6 timer fravær per elev fra skoleåret 2015/16. Møller er positiv til resultatet av fraværsgrensa.

– Vi ser at flere er på skolen, flere bidrar i gruppearbeid og at det generelt sett er bedre læringsmiljø på skolen enn det har vært tidligere år, sier rektoren.

Selv om fraværet går ned og rektorer og politikere er fornøyde, er det flere elever i år som ikke får karakter enn tidligere år. Antall fag som ikke ble vurdert har økt med nesten 30 prosent, fra 276 i fjor til 358 i år. Merk at én elev kan stå for flere av disse fagene.

Fraværet har altså gått ned med rundt 40 prosent, mens antall fag ikke vurdert har økt med 30 prosent.

LES OGSÅ: Vestfold-elevene har mindre fravær

Ikke overbevist

En av elevene som ikke fikk vurdert i et fag er Erza Pallaska (17), som er en av elevrådsrepresentantene i sin klasse på SVGS. Hun går på idrettslinja og fikk ikke vurdert i treningsledelse til jul. Dette faget har kun én time per uke.

– I fag som bare har én time i uka skal det veldig lite til for å gå over grensa på ti prosent, og det er mange av oss elevene som er oppgitt over at det er så enkelt å ikke få vurdert i disse fagene, forteller Pallaska.

MINDRE FRAVÆR: Rektor Harald Møller ved Sandefjord videregående skole er fornyød med nedgangen i fravær som følge av fraværsreglene.

MINDRE FRAVÆR: Rektor Harald Møller ved Sandefjord videregående skole er fornyød med nedgangen i fravær som følge av fraværsreglene. Foto:

I starten så eleverådsrepresentaten positivt på fraværsgrensa. Den bidro til at flere kom på skolen og at det ble bedre læringsmiljø. Men etter hvert førte reglene til det motsatte av det som i utgangspunktet var meningen.

– De som fikk beskjed om at de ikke kom til å få karakter i et fag, kom ikke på skolen i det hele tatt, forteller hun.

LES OGSÅ: Fraværsregelen sender elevene til legekontoret: – Unødvendig bruk av våre ressurser

Endring i vente?

Pallaska nevner også at det for enkelte er vanskelig å få dokumentert fravær fordi det koster mye penger å få legeerklæring hver gang man må være borte fra skolen. Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP), leder for hovedutvalg for utdanning i Vestfold, er klar over utfordringen.

Fraværsgrensa i tall

Fravær:

  • 2015/16: 5 dager og 15 timer fravær per elev
  • 2016/17: 3 dager og 9 timer fravær per elev

Ikke vurdert:

  • 2015/16: 275 karakterer
  • 2016/17: 358 karakterer (hvorav 195 er på grunn av høyt fravær)
  • (Merk at én elev kan stå for flere av disse karakterene)

– Vi vil snakke med våre partifeller om å gjøre det mulig at helsesøster kan skrive ut legeerklæringer til elvene på skolen. Det vil eventuelt være gratis, forteller han.

Dette vil lette strømmen av friske elever som sitter på venterommene på fastlegekontorer rundt om i landet og trenger legeerklæring for å få godkjent fraværet sitt. Rektor Møller stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget, men ser for seg at en allerede overarbeidet helsesøster som får enda mer å forholde seg til kan føre til vanskeligheter og få negative konsekvenser.

Elevrådsleder Pallaska kommer med et annet forslag for å gjøre fraværsordningen mer rettferdig for flertallet. Hun ønsker at skolen heller skal ta tak i enkelttilfeller av elever som ikke kommer på skolen fremfor å skjære alle over én kam slik fraværsgrensa i dag gjør.

Artikkeltags