Bakteppet for avgjørelsen er den kraftige økningen i smittetallene den siste tiden.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap), fylkesordførerne i Trøndelag og Vestland og SV er blant dem som har tatt til orde for å oppheve grensa midlertidig.

Fraværsgrensa innebærer at elever ikke kan være borte fra skolen i mer enn 10 prosent av undervisningen i ett fag uten sykemelding fra lege.

Under pandemien innførte regjeringen et unntak fra fraværsgrensa i videregående skole. 11. oktober ble dette opphevet.

Kalte inn til pressekonferanse

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) holdt torsdag klokka 17.15 en pressekonferanse om fraværsreglene i videregående opplæring.

Både fra egne rekker og fra opposisjonen har det kommet krav om at regjeringen fjerner fraværsgrensa så fort som mulig.

Mange har pekt på at det er er mange syke elever som møter opp på skolen fordi de er redd for å få for mye fravær, samt at gjeninnføringen av fraværsgrensa står i strid med helsemyndighetenes oppfordring om å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon.

– Det var feil av den forrige regjeringen å gjeninnføre fraværsreglene så tidlig. Ingen skal føle seg tvunget til å gå på skolen hvis de er syke. Dette er en vanskelig situasjon for elevene, fastlegene og skolene. Vi jobber med en løsning for fraværsreglene og vil komme tilbake med den så fort vi kan, uttalte kunnskapsministeren til NTB onsdag.

Læreren Berit Annette er bekymret: – Skal de kutte mer nå? Da vet jeg ikke om vi vil klare å opprettholde driften vi har.