Misforstå meg rett, selvfølgelig skal vi ta imot flyktninger fra Ukraina (!), men det kan ikke være det eneste landet vi tar imot flyktninger fra. I 2022 registrerte FN-sambandet at det for første gang har vært over 100 millioner mennesker på flukt – da kan ikke Sandefjord kommune velge hvilke nasjonaliteter vi skal slippe inn, og stenge grensene for resten – det er grunnleggende rasistisk.

Paragraf 14 i FNs verdenserklæring for menneskerettigheter stadfester personers rett til å søke asyl. «Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse». Dette forsvarte SV godt i debatten i kommunestyret.

Fredag 17. februar satt jeg og så hele debatten i kommunestyret, og jeg er stolt av at partiene på både høyre- og venstresiden viser et tydelig nei til FrP sin snikrasisme. Da Arbeiderpartiet tok ordet, sa Ap at FrP viser etnosentrisme og forkjærlighet for egen kultur – det er jeg enig i.

Harry Gran fra FrP mener dette er et usaklig argument og at FrP heller vil hjelpe flyktninger der de er. Da synes jeg det er rart at i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2023 står det «FrP vil heller hjelpe tusenvis av mennesker i trygge nærområder enn å hente en liten håndfull til Norge.»

Likevel foreslår FrP å kutte bistandsbudsjettet med 11 milliarder. Med så drastiske kutt vil det bli vanskelig å videreføre det kjente omkvedet fra Frp: «Hjelp folk der de er».

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) skriver at i tillegg til ukrainske krigsflyktninger skal Norge også bosette flyktninger fra andre konfliktområder i verden. Hadde Andersen vinklet forslaget til å handle om boliger til alle flyktninger, ville det vært et relevant og godt forslag – men når Andersens forslag kun forbeholder å reservere boliger til ukrainske flyktninger, er det en videreføring av den rasistiske innvandringspolitikken Fremskrittspartiet fører.

Fremskrittspartiet har tidligere uttalt seg om at flyktninger fra Ukraina har likere verdier som nordmenn. Dette er et dårlig argument fordi innvandring ikke kan sees på som en enveisprosess, det er en toveisprosess. Det er ikke kun minoriteten som skal lære om majoritetens verdier, kultur, normer og regler – majoriteten er også nødt til å lære om minoriteten.

Politikken FrP fører er altså med på en normalisering av mistenkeliggjøring av innvandrere og minoritetsbefolkningen og viderefører den institusjonaliserte rasismen i samfunnet. Det holder ikke å ikke være rasist, du må være en aktiv antirasist, og å støtte Fremskrittspartiets politikk gjør deg i hvert fall ikke til en antirasist.

Derfor er jeg takknemlig, stolt og fornøyd med at kommunestyret stemte ned Andersens og Frps snikrasitiske forslag.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

https://www.dagsavisen.no/nyheter/2022/11/25/lite-bistand-med-hoyre-og-frp-i-regjering/

https://www.frp.no/files/alternativtstatsbudsjett-2023-web.pdf

https://www.frp.no/nyheter/frp-stotter-eget-hjelpeprogram-for-ukraina

https://www.frp.no/nyheter/frp-vil-prioritere-ukrainske-flyktninger