HIV INNPÅ: Alle, i hvert fall de fleste, betaler skatt, slik at de senere kan melke av statlige ordninger – som subsider til bønder.

FRITT FRAM: Alle skal med – også milliardærer

Rundt 40.000 små og større bønder, 124 fra Sandefjord, søker om produksjonstilskudd. Minst én av dem er milliardær.
Publisert

Én av mine bedre kamerater er sammen med ei odelsjente. Nå bor de begge i by, men planen er å ta over gården på Stange. Selv er han oppvokst ved sjøen og har ikke peiling på landbruk.

En annen kamerat er en nokså stor bonde, for ikke å si grisestor. Da de to kameratene en gang møttes spurte den første den andre:

– Hva bør jeg lære før vi tar over gården?

Grisebonden behøvde ikke tenke seg om.

– Subsidier, sa han. – Du må lære deg å fylle ut skjemaer.

Totalbudsjettet for jordbruksavtalen 2017–2018 var på 15,1 milliarder kroner. Av dette utgjorde produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid noe over ni milliarder. Støtten var fordelt på 39.737 søkere.

Dette kunne de søke om tilskudd til:

Arealtilskudd, kulturlandskapstilskudd, tilskudd for husdyr, tilskudd for dyr på beite, tilskudd for utmarksbeite, driftstilskudd til melkeproduksjon, driftstilskudd til spesialisert storfeproduksjon, tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser, arealtilskudd til økologisk landbruk, distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker, distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge.

I tillegg kommer altså tilskudd til dem som har husdyrproduksjon, slik at de får mulighet til å leie inn avløsere, slik at de selv kan få ferie og fritid.

Landbruksdirektoratet skriver dette om formålet med tilskuddene:

« ... å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp».

Nylig var det igjen tid for å søke. På postlista til Sandefjord kommune ble det for noen dager siden registrert 124 søknader. Fra små og større bønder. Og en bonde kan være så mangt. Én av søkerne er for eksempel finansmann og milliardær.

Milliardæren søker om tilskudd til 52 søyer født i fjor eller tidligere, samt 24 værer født i fjor eller tidligere. Foreløpig beregnet tilskudd er 65.968 kroner. Fratrukket et bunnfradrag på 6.000 kroner gir det en utbetaling på 59.968 kroner.

For tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ville milliardæren maksimalt ha kunnet få 32.832 kroner. Han har imidlertid oppgitt at faktiske avløserutgifter er null. Dermed går han glipp av disse pengene.

Det morsomme med søknaden er at Landbruksdirektoratet spør hvor mange minutter søkeren brukte på å fylle ut søknaden. Svaret er 10 minutter.

Det burde være håp for min kamerat å lære seg dette.

Norske borgere kan være rike, eller slite økonomisk. De kan skatte mye, eller lite. Eller mindre enn de burde. Norske bønder kan leve av driften sin, eller de kan ha det som attåtnæring. Eller være milliardær på si.

Men akkurat som at barnetrygden er den samme for rik eller fattig, at barnehagesatsene er det samme, så kan alle, rik eller fattig, søke om, og få, produksjonsstøtte til søyer og værer og bevaringsverdige husdyrraser.

Norge er et beundringsverdig land. 

LES OGSÅ:

Artikkeltags