Det hender ofte, når jeg har tid, at jeg ikke bare går etter laveste pris. I mange tilfeller går jeg faktisk etter den dyreste, i formening om at det gir best kvalitet.

Men noen ganger, når jeg har tid og sjekker, er det ikke lett å anslå kvalitet sett opp mot pris. Faktisk er det i de fleste tilfeller helt umulig.

Ta linser. Når jeg kjøper linser vil jeg ha det økologiske alternativet. Så viser det seg at min faste butikk har to varianter av dette slaget. Den ene kalles Go Eco og har norsk undertekst, den andre heter Go Green med svensk undertekst. Nordmenn elsker norske produkter, i den grad at vi mistenker utenlandske varer for å være av dårligere kvalitet. Eller antar at ansatte hos disse produsentene betales mindre for innsatsen.

Eller vi kjøper den norske av ren og skjær nasjonalitetsfølelse. Bare spør Lidl.

Men hvis vi legger disse subjektive variablene til side - som vi kanskje bør gjøre - hva står vi igjen med da? Jo, pris per enhet, som er det samme som pris per kilo.

En kartong Go Eco, altså den med norsk tekst, inneholder 380 gram og koster 9,80. Butikken skriver på merkelappen at det gir en kilopris på 42,61.

Den andre, Go Green med svensk tekst, har en vekt på 290 gram og koster 11,90. Her er kiloprisen oppgitt å være 41,03 per kilo.

Hvordan kan det være mulig? Den siste inneholder jo vitterlig 90 gram mindre og koster kroner 2,10 mer.

Nærmere gransking viser at kiloprisen på den billigste er fratrukket et vanninnhold på 152 gram. De har altså regnet kiloprisen i rene linser. På den dyreste er kiloprisen regnet inkludert et vanninnhold på 115 gram.

Med tilnærmet lik kilopris skulle den dyreste ha kostet kroner 16,19 hvis vannet var inkludert. Med andre ord er ikke den reelle prisforskjellen kroner 2,10 – den er kroner 4,30 i favør av den billigste. Sagt med andre ord; hvis utregningen baserte seg på samme grunnlag, blir kiloprisen for den billigste 25,89.

Kan den store forskjellen ha noe med produksjonsland å gjøre. Er den dyreste, den med svensk tekst, produsert i Sverige? Det sier ikke forpakningen noe om. Det er ikke mulig å lese seg til hvilket land den kommer fra. Den billigste, derimot, er produsert i Italia.

I dette tilfellet blåser jeg i produksjonsland, blåser i arbeidernes ve og vel, blåser i kvaliteten.

Men jeg forlanger av butikken, at oppgitt kilopris per enhet, på to varer som står ved siden av hverandre i hyllene, har det samme beregningsgrunnlaget.

Inntil det skjer bør jeg alvorlig vurdere å bytte ut fastbutikken med en det går an å stole på.

Hvis den fins.