LANGSIKTIGE: Skoleelever har forstått at nåverdi regnes i det lange løp.
Asle Rowe

Streiker, i den grad nåverdi-økonomer mente de var legitime, hørte venstreradikale pamper til.

Gandhi gikk for løsrivelse fra britene. King gikk for slutt på rasesegrering. De vant fram. Nå er det elevenes tur.
Publisert