Streiker, i den grad nåverdi-økonomer mente de var legitime, hørte venstreradikale pamper til.

Artikkelen er over 1 år gammel

Gandhi gikk for løsrivelse fra britene. King gikk for slutt på rasesegregering. De vant fram. Nå er det elevenes tur.