Fritt frem for å ta en tur på sjøen i påsken, men med noen forholdsregler

I båtmiljøet har det i år vært usikkerhet knyttet til hva som er lov og ikke. Nå er fasiten her. Det blir båtpåske for dem som ønsker det.