Frivillig innsats gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet sterkere. I tillegg bidra frivillige organisasjoner til læring og inkludering av flere i samfunnet. Det gir folk i alle aldre muligheten til å møtes, engasjere seg og tilhørige et felleskap. Det fremmer folkehelse og motvirker ensomhet.

Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet. Den fyller en rolle hverken markedet eller det offentlige kan fylle. Samtidig som den bidrar til at mange gode organisasjoner, foreninger og arrangementer går rundt. Det offentlige har derfor et viktig ansvar å legge til rette for at de frivillige ikke må bruke alt for mye tid på papirarbeid, men heller bruke tid sammen med medmennesker.

Det er mange hverdagshelter i Sandefjord. Frivillige som gjør en viktig jobb for fellesskapet. Samtidig som de bidra til at hverdagen blir lettere for ensomme i alle aldre. Frivillighet forebygger ensomhet for de av oss som jobber frivillig, og spesielt for alle de som er mottakerne.

For Arbeiderpartiet er det viktig å ha en politikk som sikrer frivilligheten god finansiering, stor frihet og en betydelig plass i samfunnet. En sterk frivillig sektor står på egne bein. Et viktig tiltak er å full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur. I tillegg til å legge til rette for at det opprettes flere frivillighetssentraler og frivillighetsråd i kommunen. For å sikre at frivilligsentralene kan stå på egne bein må finansieringen av de flyttes til egen post på kulturbudsjettet. Når ensomheten øker i samfunnet, må vi legge til rette for frivillig arbeid. Det er en viktig motgift.