RAMMET: Dettte området mellom Mølen og Langesund ble hardt rammet av oljesølet. Du skal nok lete litt for å finne oljerester der nå, men at det fremdeles finnes spor etter hendelsen, det er nokså sikkert.
Louise Samnøy

– Naturen har en fantastisk evne til å ordne opp selv

Ti år etter det enorme oljesølet langs kysten vår har sjøfolkene sonet sin straff og naturområdene er friskmeldte. Men de økonomiske bølgene saken fikk har ennå ikke lagt seg.
Publisert

(Østlands-Posten) Død sjøfugl og svarte svaberg var en veldig visuell konsekvens av oljeutslippet fra Full City i 2009. I månedene og årene som fulgte ble det naturligvis også gjennomført en lang rekke undersøkelser av konsekvenser for alt fra fugle- og dyreliv, til flora og forurensning i sedimenter på sjøbunnen. Folks opplevelser av friluftslivet i området etter hendelsen ble også undersøkt, og påvirkningen dette fikk for reiselivet ble selvsagt kartlagt.

Det er laget så mange rapporter etter denne hendelsen, at er man interessert nok har man lesestoff for hele neste ferie. Legger du til alle dommene fra de mange rundene i rettssystemet, så kan du lese en ferie til.

«Nær havaristen ble det funnet markert forurensning i blåskjell og litt forhøyede nivåer i fisk», skriver Havforskningsinstituttet i en rapport de laget, basert på prøver fra området de fire påfølgende dagene etter hendelsen.

Full City – hva skjedde?

Det er ti år siden skipet Full City grunnstøtte og forårsaket en massiv oljekatastrofe langs kysten vår. I en serie saker tar vi et tilbakeblikk på hva som faktisk skjedde den gangen, og ikke minst forsøker vi å finne svar på hva som ville skjedd om en tilsvarende båt gikk på grunn i nabolaget vårt i natt.

Ordner opp

Det ble lagt ned en voldsom innsats fra en lang rekke instanser for å få naturen tilbake på rett kjøl etter oljesølet. Tusenvis av dagsverk gikk med og til slutt konkluderte man med at nok var nok, naturen måtte rydde opp resten selv.

– Vi har dykket flere ganger i områdene som ble påvirket av oljen, og det vi har sett er at naturen har en fantastisk evne til å ordne opp selv. Når man har fått fjernet det verste av slik olje så blir det bra ganske fort, sier Roger Wisth ved Stavern dykkersenter.

Bark ble strødd utover for å suge opp oljen som hadde drevet i land og det ble brukt høytrykksspylere på svabergene.

Alt i alt virket det som om naturen kom til seg selv igjen i løpet av et års tid etter hendelsen. Bølgeenergien får mye av æren for at det meste nå ser ut som det gjorde før Full City gikk på grunn.

– Jeg var med på å vaske og ordne i over et år etter grunnstøtingen jeg, forteller Yngve Rakke.

Han er dykker og friluftsglad og det å vaske stein på Mølen ga ham en opplevelse som han forstår er vanskelig for andre å fatte.

– Jeg ble skikkelig glad i stein etter dette. Stein etter stein ble vasket og jeg fikk altså en nærhet til stein som nok er vanskelig for andre å forstå, sier han.

Undersøkelsene av havbunnen etter hendelsen viste vinteren 2010 betydelig olje og PAH-forurensning (polyaromatiske hydrokarboner) nedenfor Langesund Bad. Også flere andre steder i området ble det målt forurensning over grenseverdiene i grunnen.

Fiskene oljeutslippet gikk mest ut over var leppefisk og torsk, men likevel klarte ikke Havforskningsinstituttet å avdekke særlig grad av forurensning i dyrene til sjøs, bortsett fra hos blåskjell.

Ålegressengene ble sjekket og kun små variasjoner ble kartlagt. Det var liten grunn til å tro at oljesølet hadde særlig påvirkning på det. Sjøørretbestanden i et par elver ble også undersøkt og heller ikke der var det grunn til å anta at Full City-oljen hadde gjort særlig skade.

Tohundremillionersekshundreogfiretusenfirehundreogsekstitre

Prisen på oppryddingsarbeidet og aksjonen som helhet nærmer seg 300 millioner kroner. Og fremdeles er ikke det endelige økonomiske oppgjøret i havn.

Staten og redersiden er ikke enige om hvordan pengene i det som kalles begrensningsfondet skal fordeles. Fondet er opprettet av redersiden etter loven. Pengene som er satt inn i fondet skal fordeles på partene som har hatt utlegg i forbindelse med hendelsen. Fondet kan på en måte sammenlignes med et konkursbo, der de som mener de har krav på penger kan melde inn dette. I denne saken er det redersiden og staten som har meldt inn krav. Totalbeløpet i fondet vil uansett ikke dekke alle reelle kostnader saken har hatt.

I juni i fjor ble det avsagt en dom i Høyesterett på fordelingen av fondet, mens det i mai i år falt en ny dom i Oslo tingrett på pengefordelingen. Der ble fondets størrelse satt til 200.604.463 kroner. Men saken slutter ikke der.

(saken fortsetter under bildet)

DOMMER: Det har vært en laaang rekker rettssaker i kjølvannet av Full City-grunnstøtingen i 2009. Og ennå er ikke alt avgjort.

DOMMER: Det har vært en laaang rekker rettssaker i kjølvannet av Full City-grunnstøtingen i 2009. Og ennå er ikke alt avgjort. Foto:

– Nei, saken er ikke avsluttet ennå, sier advokat Ole Kristian Rigland hos regjeringsadvokaten som har fulgt saken i retten på vegne av staten siden 2012.

– Vi mener tingretten har gjort en beregningsfeil, og har derfor anket saken til lagmannsretten, sier Rigland.

Det er en komplisert sak han håndterer. Og motparten, redersiden med dets forsikringsselskap, sier de håndterer anken som de ville gjort i hvilken som helst annen sak.

– Vi skriver tilsvar som normalt og så får vi se hvordan det går videre, sier Morten Lund Mathisen som representerer The ROC Maritime Inc., Cosco HJ Shipping Co. Ltd og The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Ltd.

– Hvorfor tar det så lang tid før dere kommer til enighet i denne saken, Mathisen?

– Det får du spørre regjeringsadvokaten om.

– Hvorfor tar det så lang tid før dere kommer til enighet i denne saken, Rigland?

– At saken har tatt lang tid skyldes flere faktorer, som at reder ventet i over tre år med å opprette begrensningsfond, sier Rigland.

(saken fortsetter under bildet)

Sjømennene i retten

Hendelsen for ti år siden har gitt følger for mange. Som nevnt i tidligere saker i denne serien har Kystverket revidert planverket sitt etter ulykken. Det er avholdt en lang rekke øvelser der nettopp erfaringene fra Full City-aksjonen har vært førende. Innføring av bedre teknologiske hjelpemidler hos blant annet kystvakta og sjøtrafikksentralene har blitt prioritert og ikke minst har man blitt mer oppmerksom på at slike alvorlige hendelser krever rask respons.

Og hva skjedde med de to kinesiske sjømennene som ble tiltalt?

I Nedre Telemark tingrett ble kapteinen dømt til seks måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han ble dømt for overtredelse av forurensningsloven, skipssikkerhetsloven og brudd på forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker.

Den samme straffen konkluderte Agder lagmannsrett med da anken ble behandlet.

Andrestyrmannen ble i samme sak i tingretten dømt til betinget fengsel i seksti dager for brudd på forurensningsloven. Han ble frifunnet i lagmannsretten.

De to kinesernes norske advokater har ikke hatt kontakt med dem siden saken ble avsluttet i retten.

– Jeg kjenner ikke nærmere til hvordan han (kapteinen journ.anm.) reagerte på saken, og om det ble noen konsekvenser i Kina for ham. Men det var rimeligvis trist for ham det hele, ettersom dette var hans siste tur som kaptein før han skulle pensjoneres. Ut over det vil jeg berømme de to skipsoffiserene; de kom til Norge to ganger for å delta i rettssaker, og forholdt seg lojalt til det de lovet da de fikk reise hjem i påvente av saken, skriver kapteinens advokat Brynjar Østgård i en e-post til Østlands-Posten.

(saken fortsetter under tidslinjen)

Angrepet av pirater – reddet av inderne

Men hva tror du skjedde med Full City? I Göteborg ble omtrent 700 tonn stål skiftet ut, skipet ble malt på nytt og sjøsatt igjen. I mai 2011 ble fartøyet angrepet av somaliske pirater utenfor India. Da var det den indiske kystvakten som bisto og fikk reddet mannskapet.

(under her kan du se et nyhetsinnslag om pirat-hendelsen)

Hvor skipet er til enhver tid nå kan du følge på nettsiden MarineTraffic, men navnet på fartøyet er ikke lenger Full City. Skipet seiler nå under flagget til den karibiske øygruppen Saint Vincent og Grenadinene og har tatt navnet Rising Eagle.

Full City

Det 167 meter lange bulkskipet MV «Full City» kom til Langesund på formiddagen 30. juli 2009.

Skipet var registrert i Panama og mannskapet besto av 23 kinesere. Skipet var eid av Roc. Maritime Inc., Hong Kong og rederiet er Cosco HK Shipping Co Ltd, Hong Kong.

Skipet hadde bunkret tungolje i Skagen hadde totalt 1.154 tonn olje om bord. Full City var i ballast før det skulle laste kunstgjødsel på Herøya.

Skipet ankret opp på Såsteinflaket for å vente på kaiplass.

I vindkastene røk ankerfestet og skipet drev på grunn.

Oljesølet fra det grunnstøtte skipet ble katastrofalt. 28 tonn olje ble tatt opp til sjøs. 74 tonn ble tatt opp fra svaberg og strender, 740 tonn ble losset fra skipet ved Såstein, 120 tonn ble pumpet ut fra skipet i tørrdokk i Gøteborg.

191 tonn olje ble ikke samlet opp.

IDYLL: Dette bildet er tatt fra Mølen og inn over Nevlungstranda og Oddane Sand. Et område som ble hardt rammet av oljesølet for ti år siden. Nå er det igjen et idyllisk naturområde.

IDYLL: Dette bildet er tatt fra Mølen og inn over Nevlungstranda og Oddane Sand. Et område som ble hardt rammet av oljesølet for ti år siden. Nå er det igjen et idyllisk naturområde. Foto:

Her er de tre første sakene i denne serien:

Artikkeltags