BEREDSKAPSDIREKTØR: Johan Marius Ly er beredskapsdirektør i Kystverket. Han mener de har gjort mye med oljevernberedskapen de siste årene.
Sigfrid Kvasjord

– Vi gjorde det vi kunne, selv om det utad kanskje virket kaotisk

Om et oljelastet skip gikk på grunn i natt, i samme område som Full City grunnstøtte, og under samme værforhold, ville konsekvensene blitt de samme? – Omtrent, mener beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.
Publisert