Regjering har skrytt av sin store satsing på samferdsel. Nå mangler de penger. Pengemangelen rammer ikke planleggingen av ny rullebane på Gardermoen, ferjefri E39 på Vestlandet eller ny E-18 inn til Oslo. Når man mangler penger, er det toget som rammes. Det er helt uakseptabelt.

Vi var ikke penger til alt sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik til bladet Jernbanemagasinet. Hun varsler at det blir utsettelse av planene om nye stasjoner i Tønsberg, Sandefjord og Larvik. En utsettelse av disse jernbanestasjonene betyr i praksis en utsettelse av dobbeltspor sørover fra Tønsberg.

Det var den rødgrønne regjeringa med SV i spissen som startet oppbygginga av jernbanen i Norge, etter tiår med nedprioritering. I Vestfold fikk vi bygget dobbeltsporet Nykirke-Barkåker, og startet opp dobbeltsporet Larvik-Porsgrunn og dobbeltsporet fra Sande gjennom fjellet ved Holmestrand. Nasjonal Transportplan fra den rødgrønne regjeringa la opp til at dobbeltsporet gjennom helt fram til Porsgrunn skulle stå ferdig i 2030. Høyre mente den gang at det var for lute ambisiøst: de ville ha dobbeltspor ferdig innen 2026. Nå har de selv forskjøvet planen til 2034. De nye uttalelsene fra jernbanedirektøren skyver hele ytre intercity ut i en ukjent evighet.

Samtidig har antallet reisende med Vestfoldbanen gått rett i været. Parisavtalen gjør at framtidas reiser skal skje med tog framfor fly eller bil. Dobbeltsporet gjennom Vestfold er tenkt som en første del av den såkalte Sørvest-banen via en forlengelse fra Porsgrunn til Sørlandsbanen som også må rustes opp. Da kan vi få en hurtigtogsforbindelse mellom Oslo og Stavanger som via sine stoppesteder i Vestfold, Telemark og Agder, vil være et togtilbud for halve Norges befolkning. Vi kan ikke sitte rolig å se at ambisjonene for jernbanen på ny svekkes.

For SV har det alltid vært viktig å slåss for toget. Vi har vært glade for at flere har blitt med på denne kampen. Ikke minst at den blå-blå-regjeringa fulgte opp og styrket jernbanesatsinga som SV startet. Med dagens klimautfordringer kan vi ikke sitte rolig å se at de svikter på ny!